Možnosť liečby chronickej migrény

Editor: | 6. decembra 2018

Možnosť liečby chronickej migrény pomocou magnetickej stimulácie sa na 100 pacientoch snažil vo svojej randomizovanej a placebom kontrolovanej štúdii dokázať indický tím U. K. Misry (2013).

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia sa ukázala ako veľmi účinná na liečbu depresií a pri tom boli odhalené aj možné analgetické účinky na bolesť hlavy.

Pacienti trpiaci vracajúcou sa chronickou migrénou, nie však depresiou, preto v tejto štúdii počas týždňa absolvovali 3 aplikácie transkraniálnej magnetickej stimulácie s frekvenciou 10 Hz.

Polovica z nich však účinkom magnetického poľa nebola vystavená a poslúžila ako kontrolná skupina na vyhodnotenie úspešnosti po jednom mesiaci.

Oproti kontrolnej skupine došlo hneď po týždni v aktívnej skupine k maximálnemu zlepšeniu. Výsledky jasne potvrdili, že magnetická stimulácia výrazne znižuje frekvenciu migrén aj ich intenzitu a trvanie.

Zdroj: Misra, U. et al. (2013) High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study. Journal Of Neurology, 260(11), 2793-2801.

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia ako ochrana pred migrénou: randomizovaná, placebom kontrolovaná štúdia. / High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23963471
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Migréna

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)