Možnosť ovplyvnenia paradentózy

Editor: | 6. decembra 2018

Možnosť ovplyvnenia paradentózy pomocou pulznej magnetoterapie s frekvenciou 16,9 Hz a intenzitou 46 μT vôbec prvýkrát skúmala na 23 pacientoch kontrolovaná štúdia, ktorej výsledky boli publikované v Journal of Periodontology (Steffensen et al., 1988).

Konkrétne sa sledovalo pôsobenie pulzového magnetického poľa na periodontálne mäkké tkanivá a alveolárne kosti, u ktorých pri paradentóze bežne dochádza k úbytku. Jedná sa práve o tú podstatnú časť hornej či dolnej čeľuste, v ktorej sú umiestnené zubné lôžka a ktorá, ako už popis napovedá, nesie zuby a poskytuje im potrebnú oporu.

Pacienti po absolvovaní operácie, keď im bolo odstránené opuchnuté a bolestivé tkanivo, podstúpili osemtýždňovú pulznú magnetoterapiu. Kontrolná skupina žiadnu pooperačnú terapiu nepodstúpila. Výsledky boli porovnávané po 6, 12 a 18 mesiacoch.

Pulzná magnetoterapia výraznejšie pomohla lepšiemu prichyteniu periodontálneho mäkkého tkaniva iba v prípade paradontálnych vreciek s východiskovou hĺbkou maximálne 1 až 3 milimetre.

Účinok na alveolárne kosti bol ohromujúci. Rádiografické vyšetrenia vo všetkých prípadoch vyhodnocovania potvrdili štatisticky významný prírastok alveorálnych kostí oproti kontrolnej skupine.

Stručne povedané má pulzná magnetoterapia nesporný regeneračný účinok na alveorálnu kosť. Pulzná magnetoterapia je teda vhodnou doplnkovou liečbou pre pacientov trpiacich paradentózou.

Zdroj: Steffensen, B. et al. (1988) Clinical effects of electromagnetic stimulation as an adjunct to periodontal therapy. Journal of Periodontology. 59 (1), 46–52.

Klinické účinky elektromagnetickej stimulácie ako doplnok parodontálnej terapie / Clinical effects of electromagnetic stimulation as an adjunct to periodontal therapy

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3422292

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Paradentóza

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)