Možnosť zmiernenia poamputačnej bolesti

Editor: | 6. decembra 2018

Možnosť zmiernenia poamputačnej bolesti pôsobením nízkofrekvenčných pulzových elektromagnetických polí testoval na 15-tich pacientoch výskumný tím I. Bókkona (2011).

Aj keď sú na poamputačné bolesti predpisované rôzne druhy liečby, existuje len málo dôkazov, ktoré by preukázali výhody farmakologickej liečby, operácie či intervenčných techník. Toto platí aj na elektrokonvulzívnu terapiu, elektrické nervové stimulácie a psychologické terapie.

Spomínaná štúdia svojimi výsledkami stavia do popredia využitie pulznej magnetoterapie na zmiernenie poamputačnej bolesti.

Už po šiestich aplikáciách väčšina pacientov zaznamenala výrazné zmiernenie bolesti v postihnutej končatine. U väčšiny pacientov sa tiež zlepšila kvalita spánku a celková nálada.

Naopak žiadne zmiernenie bolesti či zlepšenie kvality spánku neboli zaznamenané u kontrolnej skupiny.

Štúdia tak odporúča pulznú magnetoterapiu na miernenie poamputačnej bolesti, keďže účinky pulzových elektromagnetických polí majú preukázateľný pozitívny vplyv na kvalitu života pacientov, ktorí prešli amputáciou končatiny.

Zdroj: Bókkon, I. et al. (2011) Phantom pain reduction by low-frequency and low-intensity electromagnetic fields. Electromagnetic Biology & Medicine. 30 (3), 115–127.

Zmiernenie poamputačnej bolesti nízkofrekvenčnými elektromagnetickými poľami s nízkou intenzitou / Phantom pain reduction by low-frequency and low-intensity electromagnetic fields
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861690

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Fantómové bolesti

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)