Náhrada neúčinnej farmakoterapie u chronickej prostatitídy

Editor: | 6. decembra 2018

Náhrada neúčinnej farmakoterapie u chronickej prostatitídy a syndróme chronickej panvovej bolesti. Farmakoterapia bola nahradená nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou a testovaná na 46 pacientoch výskumným tímom T. H. Kima (2013).

Protizápalové lieky a antibiotiká nie sú vždy účinné pri liečbe prostatitídy alebo chronickej panvovej bolesti nehľadiac na to, že ich použitie nie je v týchto prípadoch dostatočne odôvodnené.

Pôvod bolestí pri týchto ochoreniach nie je celkom známy, aj keď u mnohých mužov k tomu veľa prispievajú kŕče svalov panvového dna. Preto sa autori tejto štúdie rozhodli otestovať analgetické a hojivé účinky nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie na 46 mužoch trpiacich týmito chorobami, aby prípadne bolo možné nahradiť neúčinnú farmakoterapiu aplikáciami magnetoterapie.

Pacienti podstúpili šesťtýždňovú pulznú magnetoterapiu s celkom 12 polhodinovými aplikáciami, pričom prvých 15 minút bolo pulzové magnetické pole nastavené na 10 Hz a na zvyšnú dobu upravené na 50 Hz. Vyhodnotenie účinkov liečby prebehlo po skončení terapie a následne po 12 a 24 týždňoch.

U všetkých pacientov bolo zaznamenané výrazné zmiernenie bolesti nielen po skončení terapie, ale aj po 24 týždňoch. Došlo k okamžitému zlepšeniu príznakov choroby a terapeutické účinky vydržali po celú dobu trvania štúdie.

Pulzná magnetoterapia má teda pri liečbe chronickej prostatitídy a chronickej panvovej bolesti jednoznačne dlhodobé prospešné účinky vedúce k značnému zmierneniu bolesti a zníženiu problémov s močovými cestami.

Zdroj: Kim, T. H. et al. (2013) The efficacy of extracorporeal magnetic stimulation for treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome patients who do not respond to pharmacotherapy. Urology. [Online] 82 (4), 894–898.

Účinnosť mimotelovej magnetickej stimulácie pri liečbe chronickej prostatitídy / syndrómu chronickej panvovej bolesti u pacientov, ktorí nereagujú na farmakoterapiu / The efficacy of extracorporeal magnetic stimulation for treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome patients who do not respond to pharmacotherapy
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958510
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Zápal prostaty, zväčšenie prostaty (benígna hyperplázia – BHP)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)