Narušenie priebehu RS

Editor: | 6. decembra 2018

Narušenie priebehu roztrúsenej sklerózy u 30 pacientov pulzovým magnetickým poľom o frekvenciách 4-13 Hz a intenzite 0,5-1 mT bolo hlavným cieľom štúdie (Richards et al., 1997), ktorá zároveň zaznamenávala zmeny v mozgu pomocou elektroencefalografie.

Vedľa kvantitatívnej elektroencefalografii (EEG) pri jazykovej úlohe (pacient mal k podstatnému menu vymyslieť sloveso), bolo tiež vykonané klinické hodnotenie podľa Kurtzkeho stupnice a kritérií výkonnosti u 8 symptómov – kontrola močového mechúra, poznávacie funkcie, únava, hybnosť ruky, pohyblivosť, hmat, kŕčovitosť, videnie.

Pulzná magnetoterapia pôsobiaca v akupunktúrnom bode buď na chrbte, ramene alebo bedre mala štatisticky významný efekt na meradlá výkonnosti oproti placebo skupine, kde zároveň bolo zaznamenané zhoršenie depresií a náladovosti. Najzaujímavejší však bol nález EEG, podľa ktorého pri jazykovej úlohe pôsobením pulzového magnetického poľa pribudlo alfa vĺn (8-13 Hz; u elektród C3, P3, T5, F7, T3 a PZ), čo jasne naznačuje zlepšenie funkcií mozgu.

Pri bežnej aktivácii mozgu dôjde k zníženiu alfa vĺn (blokácia alfa aktivity) v podnecovanej časti mozgu. Počas procesu učenia mozog začne byť viac výkonný, čím menšia je jeho aktivovaná časť. Dá sa povedať, že znížená intenzita alfa vĺn teda poukazuje na lokálne využitie energie. Zároveň, keď nezapojené časti mozgu produkujú viac alfa vĺn počas danej úlohy, je mozog menej aktivovaný. Pacient produkujúci viac alfa vĺn vplyvom pulznej magnetoterapie, využíva teda menej energie a má výkonnejší mozog. Obrazne povedané, pacientov mozog má menšiu spotrebu litrov na kilometer pri danej aktivite.

Výsledky ďalej ukázali, že pulzové magnetické pole môže byť aplikované na vzdialenejšie oblasti od mozgu cez akupunktúrne body. Typ nervu je však podľa štúdie dôležitý a pre pacientov s roztrúsenou sklerózou predstavuje pôsobenie na medián najoptimálnejší postup.

Podstatným však zostáva, že pulzná magnetoterapia nielen že celkovo prispieva ku kvalite života pacientov s roztrúsenou sklerózou, ale zároveň dokázateľne šetrí mozog zefektívňovaním jeho funkcií.

Zdroj: Richards, T. L., Lappin, M. S., Acosta-Urquidi, J., Kraft, G. H., Heide, A. C., Lawrie, F. W., & … Cunningham, C. A. (1997). Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis. Journal Of Alternative And Complementary Medicine (New York, N.Y.), 3(1), 21-29.

Dvojito zaslepená štúdia účinkov pulzového magnetického poľa na roztrúsenú sklerózu / Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395691 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)