Obmedzenie symptómov u pacientov s RS

Editor: | 6. decembra 2018

Obmedzenie symptómov roztrúsenej sklerózy u pacientov pomocou pulznej magnetoterapie overovala na 117 pacientoch v troch amerických zdravotníckych zariadeniach štúdia (Lappin et al., 2003), v ktorej bol sledovaný predovšetkým vplyv na únavu, kŕčovitosť, kontrolu močového mechúra, náladovosť, motoriku, spánok a celkovú kvalitu života.   

Účinky pulzného magnetického poľa na symptómy RS boli vyhodnotené pomocou indexu kvality života (3QLI), indexu mobility, kritérií výkonnosti a mSQL škál, teda hodnotenie únavy, kŕčovitosti, kontroly močového mechúra a bolestí súvisiacich s náladami, pohybom, spánkom a pracovným zaťažením.

Výsledky boli negatívne na kontrolu močového mechúra, zmiešané na kŕčovitosť a pozitívne na únavu. Je dôležité podotknúť, že pacienti, ktorí brali lieky na RS, lepšie reagovali na pulznú magnetoterapiu.

Naopak pacienti, ktorí boli úplne pripútaní na vozík, nepreukazovali žiadne zlepšenie. Štúdia teda predpokladá, že čím väčšie je nervové poškodenie (strata myelínu z nervových vlákien axónov, teda väčšie poškodenie axónov), tým menej účinnou sa terapia stáva. Pulzná magnetoterapia je tak najúčinnejšia, kým sú nervy ešte z väčšej miery nepoškodené alebo ak sú v zápalovej fáze vývoja mozgových lézií. Zároveň je však možné, že zlepšenie únavy v tejto skupine nebolo zaznamenané, pretože sa hodnotila únava v súvislosti s fyzickými aktivitami, aj keď má vplyv aj na nálady, poznávacie funkcie a celkové duševné zdravie.

Každopádne výsledky tejto štúdie jasne ukazujú, že expozícia slabým pulzovým elektromagnetickým poľom dokáže zmierniť symptómy RS, a to predovšetkým únavu a kŕčovitosť, čo má pozitívny vplyv na celkovú kvalitu života pacientov.

Zdroj: Lappin, M., Lawrie, F., Richards, T., & Kramer, E. (2003). Effects of a pulsed electromagnetic therapy on multiple sclerosis fatigue and quality of life: a double-blind, placebo controlled trial. Alternative Therapies In Health & Medicine, 9(4), 38-48 11p.

Účinky pulznej elektromagnetickej terapie na únavu a kvalitu života pacientov s roztrúsenou sklerózou: dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia / Effects of a pulsed electromagnetic therapy on multiple sclerosis fatigue and quality of life: a double-blind, placebo controlled trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12868251

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)