Osteoartróza (OA) a klinické účinky pulzového elektromagnetického poľa

Editor: | 6. decembra 2018

Dvojito zaslepená štúdia

D. H. Trock, A. J. Bollet, R. H. Dyer Jr., L. P. Fielding, W. K. Miner a R. Markoll, Danbury Hospital, St. Mary´s Hospital, Waterbury, CT, USA

Cieľ: Ďalšie hodnotenia použitia PEMFA na hojenie zlomenín starších viac ako desať rokov. Metódy: Dvojito zaslepená randomizovaná štúdia 27 pacientov s osteoartrózou predovšetkým kolenného kĺbu.

Pacienti boli liečení PEMFA. Liečba sa skladala z 18,5 hodín aplikácií v priebehu jedného mesiaca špeciálne navrhnutým bezkontaktným zariadením. Pozorovanie bolo vykonané na šiestich klinických premenných na začiatku, v polovici liečby, na konci terapie a o mesiac neskôr. Liečbu dokončilo 25 pacientov. Výsledky: U skupiny s aktívnou liečbou bolo zlepšenie o 23 až 61%, zatiaľ čo u skupiny pacientov s placebom bolo pozorované 2% až 18% zlepšenie. Žiadna toxicita nebola pozorovaná.

Záver: Zníženie bolesti a zvýšenie funkčnej výkonnosti pacientov ukazujú, že PEMFA predstavuje efektívny spôsob zlepšenia symptómov u pacientov s osteoartrózou.

Osteoartróza a klinické účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na osteoartrózu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na osteoartrózu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na osteoartrózu.

Súvisiace diagnóza: Osteoartritída, artritída

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)