Osteoporóza

Editor: | 25. septembra 2019

Bolí vás silno v chrbte? Viditeľne sa vám zakrivuje a strácate na centimetroch telesnej výšky? Ochorenie, ktoré prichádza pomaly a zostáva dlho neodhalené až do prvej zlomeniny po banálnom páde či zakopnutí, je práve osteoporóza.

Osteoporóza, osteochondróza
Obrázok: Osteoporóza

Hľadáte riešenie osteoporózy?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis osteoporózy a príčiny vzniku

Osteoporóza je najčastejším systémovým ochorením kosti. Často je pre túto chorobu používané synonymum „rednutie kostí“. Ide o metabolickú poruchu, ktorá patrí medzi významné civilizačné choroby. Ochorenie spôsobuje zníženie množstva kostnej hmoty a zároveň zníženie kvality tkaniva kosti.

Kosti strácajú na odolnosti a hrozí vznik závažných zlomenín. Väčšina zlomenín u osôb staršieho veku vzniká na podklade osteoporózy.

Osteoporóza sa rozvíja veľmi pomaly a často nie je pozorovaný žiadny príznak, ktorý by varoval na prítomnosť ochorenia. Bolesť je zvyčajne zaznamenaná až vo chvíli, keď je zahájený proces deformovania kĺbov, alebo vznikajú drobné zlomeniny.

Takzvaná primárna osteoporóza vzniká najmä na podklade zmien nastávajúcich po menopauze alebo vplyvov starnutia.

Sekundárna osteoporóza sa potom objavuje na podklade vzniku iných ochorení alebo je spôsobená účinkami niektorých užívaných liekov.

Osteoporóza postihuje predovšetkým ženy po menopauze a staršie osoby oboch pohlaví. Prípadov ochorenia osteoporózou v populácii neustále pribúda.

Medzi príčiny ochorenia patria:

 • nedostatok pohlavných hormónov,
 • nedostatočné zásobenie tela vápnikom a vitamínom D,
 • nedostatok telesného pohybu,
 • toxické látky,
 • choroby.

Liečba osteoporózy – zbavte sa ťažkostí

Liečba osteoporózy je dlhodobá a je nastavená podľa miery rizika zlomeniny u konkrétneho pacienta. To je počítané podľa štandardizovaných tabuliek a škál.

Je nutné vylúčiť toxické vplyvy v podobe fajčenia a alkoholu, a ďalej úplne obmedziť činnosti s rizikom pádu. Naopak je nutné zaradiť dostatočné množstvo fyzických aktivít, pri ktorých nehrozí pád.

Dôležitá je strava, najmä príjem vitamínu D a vápnika v dostatočnom množstve.

Ďalej sa využíva takzvaných stimulátorov kostnej novotvorby, látok znižujúcich odbúravanie kostného tkaniva, hormonálna substitúcia a ďalších farmakologických nástrojov.

Pokiaľ dôjde k vzniku zlomeniny, zvažuje chirurg pred stanovením spôsobu riešenia fraktúry tiež celkový stav pacienta.

Využíva sa liečebná rehabilitácia. Liečba môže byť podporená fyzikálnou terapiou.

3D pulzná terapia Biomag významne pomáha riešiť osteoporózu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Civilizačné choroby – skupina chorôb plynúcich zo súčasného životného štýlu.
 • Menopauza – strata menštruácie po prechode.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade osteoporózy?

 • Pomáha tlmiť bolesti.
 • Podporuje metabolické procesy v kostiach vedúce k lepšiemu zabudovaniu podávaných stavebných látok.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) u osteoporózy sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia, vykonaná roku 2011 autormi pôsobiacimi na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva Štvrtej vojenskej lekárskej univerzity v čínskom Xi’an, odporúča použitie pulznej terapie (PEMF) na prevenciu proti rozvoju osteoporózy a úbytku kostnej hmoty. Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže pomôcť vďaka svojmu hojivému a analgetickému efektu riešiť problémy u osteoartritídy a prispieť k fyzickému zdraviu pacienta. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj používame denne. Najviac mamička, ktorá sa lieči s osteoporózou a bronchiálnou astmou. Príležitostne ho používame všetci na prechladnutie, priedušky, bolesti hlavy.

Jana Machalová, Bučovice

Pristroj Biomag používam na osteoporózu a bolesti kĺbov. Pristroj mi pomáha.

Marta Mihalovičová, Jablonice

Mám artrózu a osteoporózu. Každý deň si aplikujem príslušný program na boľavé miesta. Viem, že v 65 rokoch nebudem mať kĺby ako mladica. Preč je doba, keď som po zaľahnutí do postele nevedela, ako si ľahnúť, aby ma neškubalo v bedrách.

Olga Tomečková, Orlová

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.