Ovplyvnenie chronickej bolesti pohybového aparátu

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie chronickej bolesti pohybového aparátu pôsobením nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa bolo predmetom randomizovanej, dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej klinickej štúdie (Thomas et al., 2007) publikovanej v kanadskom vedeckom časopise.

Celkom 50 pacientov trpiacich buď rozsiahlou chronickou bolesťou spôsobenou poruchou centrálnej nervovej sústavy (fibromyalgiou), alebo chronickou muskuloskeletárnou a aj zápalovou bolesťou a stuhnutosťou svalov a pojivých tkanív bolo zapojených do tohto výskumu. Z nich 24 ich bolo priradených do experimentálnej skupiny a zvyšných 26 do kontrolnej skupiny. Pulzná magnetoterapia bola počas siedmich dní aplikovaná 40 minút dvakrát denne.

Celkovo boli v kontrolnej skupine zaznamenané výrazne lepšie výsledky oproti placebo skupine. Ich bolesť sa začala zmierňovať od prvého dňa a klesla v priemere o 24% v priebehu siedmich dní.

Pulzná magnetoterapia je tak svojimi analgetickými účinkami vhodnou terapiou nielen na chronické periférne bolesti pohybového aparátu, ale predovšetkým aj na rozsiahle chronické bolesti spôsobené poruchou centrálnej nervovej sústavy.

Najúčinnejšie sa nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia prejavila práve u pacientov trpiacich fibromyalgiou.

Zdroj: Thomas, A. W. et al. (2007) A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain. Pain Research & Management: The Journal Of The Canadian Pain Society = Journal De La Société Canadienne Pour Le Traitement De La Douleur. 12 (4), 249–258.

Randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná klinická skúška liečby chronickej bolesti pohybového aparátu pomocou nízkofrekvenčného magnetického poľa / A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18080043
 
Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás

.

Súvisiace diagnóza: Pred masážou

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)