Ovplyvnenie diabetickej nefropatie (DN)

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie diabetickej nefropatie (DN) pomocou nízkofrekvenčného magnetického poľa s frekvenciou 15 Hz obdĺžnikových impulzov bolo testované na zvieracom modeli výskumným tímom z vojenskej zdravotníckej univerzity v Číne(2016). 

Diabetická nefropatia je častou komplikáciou diabetu a súčasne je hlavnou príčinou chronického zlyhania obličiek. Na základe predchádzajúcich štúdií, za predpokladu možného zlepšenia príznakov tejto choroby, boli účinky pulznej magnetickej terapie na diabetickú nefropatiu skúmané pri diabete 1. typu, a to imunologickým vyšetrením a morfológiou obličiek za použitia svetelnej a elektrónovej mikroskopie.

Pozitívne aj negatívne účinky nízkofrekvenčnej pulznej magnetickej terapie boli pozorované vo vyššie uvedenej konfigurácii. Zistilo sa, že bola znížená expresia vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF-A) v obličkách, ktorý, okrem iného, podporuje novotvorbu buniek, takže príznaky diabetickej nefropatie môžu byť zhoršené, ale je potrebné poznamenať, že pri diabete typu 1 i typu 2 bola zaznamenaná u zvieracích modelov, a i u ľudí, nadmerná aktivácia týchto rastových faktorov (VEGF).

Podstatné zistenia však boli založené na svetelnej a elektrónovej mikroskopii. Boli preukázané miernejšie glomerulárne a tubulárne intersticiálne lézie a i miernejšie poškodenie glomerulárnej bazálnej membrány.

Pulzná magnetická terapia preto na základe výsledkov tejto štúdie môže zmierniť chorobné (patologické) zmeny v štruktúre obličiek a mohla by zohrávať dôležitú úlohu pri liečbe pacientov trpiacich na diabetes, práve aj spomalením rozvoja zlyhania obličiek v prípade diabetickej nefropatie.

 

Zdroj: Li, F., Lei, T., Xie, K., Wu, X., Tang, C., Jiang, M., Shen, G. (2016) Effects of extremely low frequency pulsed magnetic fields on diabetic nephropathy in streptozotocin-treated rats. BioMedical Engineering OnLine, 15(1).

Účinky magnetických polí s extrémne nízkou frekvenciou pulzov na diabetickú nefropatiu u potkanov / Effects of extremely low frequency pulsed magnetic fields on diabetic nephropathy in streptozotocin‑treated rats

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717615/

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Diabetes – cukrovka

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)