Ovplyvnenie fibromyalgie

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie fibromyalgie nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou u 56 žien testovala štúdia lekárskeho tímu (Sutbeyaz et al.) roku 2009 a jej výsledky boli publikované vo vedeckom časopise Clinical Journal of Pain.

Cieľom bolo zhodnotiť klinickú účinnosť nízkofrekvenčnej pulzovej elektromagnetickej terapie u žien trpiacich fibromyalgiou, čo je chronický, nezápalový muskuloskeletálny syndróm, jeden z prejavov mimokĺbového reumatizmu, charakterizovaný plošnou bolesťou so stuhnutosťou.

56 žien s fibromyalgiou vo veku 18 až 60 rokov bolo náhodne rozdelených. 28 žien podstúpilo liečbu pulznou magnetoterapiou v aktívnej skupine a zvyšných 28 poslúžilo v kontrolnej skupine s náhradkou prístroja. Liečba prebiehala dvakrát denne po dobu 3 týždňov.

Výsledky liečby boli hodnotené dotazníkom FIQ, ktorý určuje mieru prejavov symptómov fibromyalgie, ďalej pomocou vizuálnej analógovej stupnice na určenie miery bolesti, a nakoniec pacientovým celkovým hodnotením reakcie na liečbu vrátane zhodnotenia miery depresie a nálad. Všetky tieto hodnotenia sa uskutočnili po 4 týždňoch a po 12 týždňoch od ukončenia liečby.

Skupina, ktorá podstúpila liečbu pulznou magnetoterapiou, preukázala po ukončení liečby významné zlepšenie vo všetkých bodoch hodnotenia a to ako po 4 tak po 12 týždňoch. V kontrolnej skupine tiež došlo k zlepšeniu, ale pacienti na tom boli oveľa horšie pri hodnotení miery prejavov symptómov fibromyalgie a po 12 týždňoch sa im dokonca zhoršili bolesti.

Výsledky tejto štúdie teda jednoznačne potvrdzujú, že nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia zlepšuje funkciu, bolesť, únavu a celkový stav pacientok trpiacich fibromyalgiou a zároveň prispieva k ich kvalite života vďaka jej dlhodobým účinkom.

Zdroj: Sutbeyaz, S., Sezer, N., Koseoglu, F., & Kibar, S. (2009). Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study. Clinical Journal Of Pain, 25(8), 722-728 7p.

Nízkofrekvenčná pulzová elektromagnetická terapia pri fibromyalgii: randomizovaná, dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia / Low-frequency pulsed electromagnetic field therapy in fibromyalgia: a randomized, double-blind, sham-controlled clinical study

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19920724

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Pred masážou

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)