Ovplyvnenie úbytku kostnej hmoty

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie úbytku kostnej hmoty pulzovým elektromagnetickým poľom (8 Hz, 2,4 mT) a súvisiace mechanizmy boli na zvieracom modeli podrobené bližšej analýze v klinickej štúdii (Jing et al., 2011). V tejto práci sa overovalo prípadné využitie pulznej magnetoterapie na liečbu osteopénie.

Výsledky, ktoré boli z tejto štúdie publikované potvrdili, že nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole zvyšuje kvalitu a minerálnu hustotu kosti.

Ďalej táto terapia dokáže zastaviť zhoršovanie mikroarchitektúry a pevnosti kosti a dokonca celý tento proces zvrátiť. Osteopénia je mimo iného považovaná za predzvesť osteoporózy.

Pulzná magnetoterapia je preto doporučovaná nielen na liečbu diabetickej osteopénie, ale aj ako prevencia proti rozvoju osteoporózy a úbytku kostnej hmoty.

Zdroj: Jing, D. et al. (2011) The preventive effects of pulsed electromagnetic fields on diabetic bone loss in streptozotocin-treated rats. Osteoporosis International, 22(6), 1885-1895.

Preventívne účinky pulzových elektromagnetických polí na stratu kostnej hmoty u krýs s diabetom vyvolaným streptozotocínom / The preventive effects of pulsed electromagnetic fields on diabetic bone loss in streptozotocin-treated rats

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20976595

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Osteoporóza

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)