Ovplyvnenie vnímania poamputačnej bolesti

Editor: | 6. decembra 2018

Ovplyvnenie vnímania poamputačnej bolesti magnetickou stimuláciou zaznamenala prípadová štúdia z roku 2015 (Grammer et al.). Liečbou prešiel pacient trpiaci bolesťou v amputovanej pravej hornej končatine.

Na základe výsledkov iných výskumov táto štúdia vychádzala z predpokladu, že poamputačná bolesť je spojená so zmenou funkcií v senzorickej kôre mozgu. Účelom teda bolo pokúsiť sa túto zmenu zvrátiť repetitívne transkraniálnou magnetickou stimuláciou (rTMS).

Pacient v aktívnej službe, ktorého pravá horná končatina musela byť amputovaná po zásahu výbuchom, prešiel 28-mi aplikáciami magnetickej terapie. Priamemu pôsobeniu bol vystavený ľavý dorsolaterálny prefrontálny kortex a ľavý primárny senzorický kortex mozgu.

Stimulácia ľavého senzorického kortexu magnetickou terapiou s frekvenciou 1 Hz prebehla pri prvých 4 aplikáciach a potom sa striedala so stimuláciou ľavého dorsolaterálneho prefrontálneho kortexu, kde bolo aplikované magnetické pole s frekvenciou 10 Hz. Práve ľavá senzorická kôra mozgu totiž odpovedá poraneniu pravej hornej končatiny pacienta.

Pacientova bolesť sa po 28 aplikáciách znížila na pätinu, čo dokazuje, že magnetická stimulácia mozgu dokáže výrazne znížiť vnímanie poamputačnej bolesti a je preto vhodnou voľbou na jej liečbu.

Zdroj: Grammer, G. G. et al. (2015) Significant reduction in phantom limb pain after low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation to the primary sensory cortex. Military Medicine. [Online] 180 (1), e126–e128.

Výrazné zmiernenie poamputačnej bolesti repetitívne transkraniálnou magnetickou stimuláciou primárneho senzorického kortexu / Significant Reduction in Phantom Limb Pain After Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation to the Primary Sensory Cortex
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25562869

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Fantómové bolesti

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)