Parkinsonov syndróm

Editor: | 31. augusta 2020

Máte pocit stuhnutosti v končatinách či chrbte, nasleduje spomalenie pri chôdzi a zhoršená mimika? Ďalším varovným signálom, že ide o Parkinsonov syndróm, môže byť kľudový tras. Najvyšší čas navštíviť lekára s cieľom nastavenia efektívnej liečby.

Parkinsonov syndróm (Parkinson)
Obrázok: Parkinsonov syndróm

Hľadáte riešenie Parkinsonovho syndrómu?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis Parkinsonovho syndrómu a príčiny vzniku

Parkinsonovský syndróm je súbor príznakov zahŕňajúci zníženú hybnosť (hypokinézu), stuhnutosť (rigiditu), tras (tremor) a poruchy stoja a chôdze. Typická je šuchtavá chôdza s krátkymi krôčikmi a zohnuté držanie tela.

Ďalej sa prejavuje sťažením štartov pohybu, obmedzením mimiky tváre, poruchami písma či reči. Môžu sa pripojiť depresie, halucinácie. Je nazývaný tiež syndrómom hypokineticko-rigidným alebo hypertonickým a patrí medzi extrapyramídové syndrómy.

Je spôsobený nedostatkom dopamínu, ten funguje ako prenášač signálov medzi nervovými bunkami. To je dôvod, prečo pacient nie je schopný kontrolovať a ovládať svoj pohyb.

Podľa príčiny rozoznávame primárny a sekundárny Parkinsonov syndróm.

Primárny syndróm zahŕňa:

 • Parkinsonovu chorobu – najčastejšia príčina parkinsonizmu,
 • iné neurodegeneratívne choroby – napríklad Alzheimerova choroba.

Parkinsonova choroba má 5 štádií. V prvom štádiu chorý nie je nejako zvlášť obmedzený, ide len o jednostranné postihnutie motoriky, napríklad tras jednej ruky. Nakoniec v piatom štádiu je pacient na vozíku alebo pripútaný na lôžku.

Sekundárny Parkinsonský syndróm vzniká v dôsledku infekčného ochorenia, liekov, toxínov, vaskulárneho postihnutia, traumy, hydrocefalu a ďalších príčin.

Liečba Parkinsonovho syndrómu – zbavte sa ťažkostí

Je nutné sa zamerať na príčinu, ktorá syndróm spôsobuje. Pokiaľ ju nemožno zistiť, napríklad v prípade Parkinsonovej choroby, ide o potlačenie prejavov choroby.

Liečba je komplexná. Ide o kombináciu liečebnej telesnej výchovy, masáží a fyzikálnej terapie, ergoterapie, psychoterapie, logopédie a medikamentóznej liečby.

Medikamentózna liečba zahŕňa použitie látky Levodopa (L-Dopa). Lieky dodávajú telu dopamín, avšak môžu mať nepríjemné vedľajšie účinky.

V rámci fyzikálnej terapie významné uplatnenie zastáva 3D terapia Biomag. Jej cieľom je pozitívne ovplyvniť niektoré príznaky ochorenia, hlavne pohybové poruchy, stuhnutosť, tras, prípadné bolesti pohybového aparátu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Hypokinézia – pohybové ochudobnenie, nedostatok vôľových aj reflexných pohybov.
 • Rigidita – stuhnutosť, jeden z prejavov Parkinsonovej choroby.
 • Tremor (chvenie, tras) – neúmyselný, rytmický svalový pohyb.
 • Levodopa (L-dihydroxy-fenyl-alanín) – liečivo používajúce sa na liečbu Parkinsonovej choroby.
 • Ergoterapia – metóda liečby a rehabilitácie chorých pomocou vykonávania primeranej práce, ktorá umožňuje zlepšiť ich fyzický aj psychický stav a poskytuje aj sociálne uplatnenie.
 • Extrapyramídový syndróm – postihnutie extrapyramidálneho systému (systém zodpovedný za udržanie svalového tonusu a koordináciu pohybov).

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade Parkinsonského syndrómu?

 • Pomáha svojim vazodilatačným a myorelaxačným efektom.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s Parkinsonovým syndrómom spočívajú najmä vo vazodilatačnom a myorelaxačnom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Manželka používa Biomag, má diagnostikovaného Parkinsona. S prístrojom sme spokojní.

Pavel Pospíšil, Opava

Prístroj používam na diagnózu Parkinson, pociťujem úľavu.

Jan Maděrič, Lednice

Moja pacientka trpí Parkinsonovou chorobou. Každý deň sa venujeme reflexnej masáži a používame prístroj Biomag. V súčasnej dobe je badateľné zlepšenie, ľahšie sa pohybuje a po psychickej stránke je u nej vidieť pokrok.

Dagmar Leneková, Bratislava

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.