Parkinsonov syndróm (Parkinson)

Editor: | 20. júna 2019
Parkinsonov syndróm (Parkinson)
Obrázok: Parkinsonov syndróm (Parkinson)

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu Parkinsonov syndróm (Parkinson): Parkinsonský syndróm (Parkinson) čiže hypokineticko-rigidný či hypokineticko-hypertonický syndróm patrí medzi extrapyramídové syndrómy a vzniká pri nigrostriatálnom deficite dopamínu, pri blokáde dopamínových receptorov či pri poškodení putamen.
Rozoznávame primárny (Parkinsonova choroba a iné neurodegeneratívne choroby) a sekundárny Parkinsonov syndróm (poliekový, vaskulárny, toxický, pri metabolických ochoreniach, pri endokrinopatii, posttraumatický, pri normotenznom hydrocefale). Parkinson sa prejavuje zmenšením rozsahu, spomalením a sťažením štartov pohybov, triaškou, poruchou chôdze, obmedzením mimiky tváre, poruchami písma, reči a i.

Využitie magnetoterapia pri Parkinsonovom syndróme

Pri Parkinsonovom syndróme je rehabilitačná liečba pomocou nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag a spôsob aplikácie obdobná ako pri všetkých degeneratívnych ochoreniach centrálneho nervového systému (napr. pri roztrúsenej sklerózy …). Aplikujeme na celú oblasť chrbtice a hlavy denne a opakovane programy „degenerácia CNS“, uprednostňujeme nižšie a stredné frekvencie 2 – 25 Hz na miernenie rigidity a striedame so stimulačnými frekvenciami.

Aplikácia magnetoterapie pri Parkinsonovom syndróme

Pri Parkinsonovom syndróme aplikujeme denne programy s rozsahom 2-25 a 50-81Hz s vazodilatačným, myorelaxačným a stimulačným efektom. Vhodný solenoid na hlavu a plochý aplikátor na oblasť chrbtice.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj používam na diagnózu Parkinson, pociťujem úľavu.

Jan Maděrič, Lednice

Moja pacientka trpí Parkinsonovou chorobou. Každý deň sa venujeme reflexnej masáži a používame prístroj Biomag. V súčasnej dobe je badateľné zlepšenie, ľahšie sa pohybuje a po psychickej stránke je u nej vidieť pokrok.

Dagmar Leneková, Bratislava

Manželka používa Biomag, má diagnostikovaného Parkinsona. S prístrojom sme spokojní.

Pavel Pospíšil, Opava

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.