Porovnanie štyroch spôsobov liečby bolesti čeľustného kĺbu

Editor: | 6. decembra 2018

Porovnanie štyroch spôsobov liečby bolesti čeľustného kĺbu vykonal na 72 pacientoch A. Foud (2014) z Káhirskej univerzity v Egypte. Vedľa neinvazívnej laserovej terapie, terapie suchou ihlou a injekčnej aplikácii anestetík bola testovaná aj účinnosť nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie.

Dysfunkčný myofasciálny syndróm a s tým súvisiaca bolesť čeľustného kĺbu je najčastejšie pociťovaná bolesť v tvárovej časti, ktorá je spôsobená citlivosťou žuvacích svalov v tzv. spúšt’acích bodoch a má za následok obmedzenie otvárania úst. Lekársky tím sa pokúsil počas štyroch týždňov ovplyvniť tieto spúšťacie body štyrmi na sebe nezávislými terapiami a určiť tak najúčinnejšiu liečbu.

Prvej skupine pacientov bola trikrát týždenne aplikovaná neinvazívna laserová terapia. Druhá skupina podstupovala trikrát týždenne terapiu suchou ihlou. Tretej skupine bolo do každého spúšťacieho bodu trikrát týždenne injekčne aplikované 0,5 ml 3% anestetika mepivakaína. Štvrtá skupina trikrát týždenne absolvovala nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu.

Z výsledkov vyplynulo, že najúčinnejšou liečbou bolesti čeľustného kĺbu je práve pulzná magnetoterapia.

Analgetické účinky nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie sa ukázali ako najspoľahlivejšie na zmiernenie bolesti v tvárovej časti a vôbec najvýraznejšie zlepšenie zaznamenali pacienti trpiaci poruchou čeľustného kĺbu. Napríklad v kombinácii s artrocentézou, čo je takmer neinvazívny výplach kĺbu, je tak podľa tejto štúdie pulzná magnetoterapia skvelým komplexným liečebným riešením.

Zdroj: Fouda, A. (2014) Comparison between four treatment modalities for active myofascial triggers points. Plastic and Aesthetic Reaserch. 1 (1), 21-28.

Porovnanie medzi štyrmi spôsobmi liečby aktívnych myofasciálnych spúšt’acích bodov / Comparison between four treatment modalities for active myofascial triggers points

http://parjournal.net/article/view/27

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolesti kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)