Poruchy prekrvenia horných končatín (ischemická choroba horných končatín)

Editor: | 25. septembra 2019

Máte studené ruky? Zmodrajú, následne sčervenajú a objavujú sa bolesti? Zlé prekrvenie končatín môže byť dôsledok nesprávneho životného štýlu, ale aj už symptómom vážnejšieho ochorenia.

Poruchy prekrvenia horných končatín (ischemická choroba horných končatín)
Obrázok: Poruchy prekrvenia horných končatín (ischemická choroba horných končatín)

Hľadáte riešenie ischémie končatín?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis ischémie horných končatín a príčiny vzniku

Ischemická choroba rúk je ochorenie tepien horných končatín vedúce k ich ischémii. Dochádza k nedostatočnému prívodu kyslíka a živín do pracujúcich svalov a tkanív.

Toto ochorenie je oveľa menej časté ako postihnutie dolných končatín (ischemická choroba dolných končatín).

Delí sa na typ proximálny a distálny (akrálny).

Proximálny typ ischemickej choroby horných končatín je najčastejšie podmienený aterosklerózou (kôrnatením tepien).

Častejšou formou je distálny typRaynaudov fenomén. V prípade primárneho Raynaudovho fenoménu, kde nie je preukázateľné základné ochorenie, sa používa termín Raynaudova choroba. Ak je Raynaudov fenomén príznakom iného ochorenia hovoríme o takzvanom Raynaudovom syndróme. Raynaudov syndróm je potom sprievodným ochorením vážnejšej choroby. Napríklad reumatických, arteriálnych, neurologických a ďalších ochorení.

Ďalším prejavom zlého prekrvenia, sú záchvaty cievnych kŕčov spôsobené ochorením ramenného pletenca, pri ochorení periférnych ciev a iných stavoch.

Poruchy prekrvenia môžu signalizovať rôzne ochorenia, môžu mať aj rôzne závažné príčiny, preto je dôležité vždy sa poradiť s odborným lekárom.

Liečba ischémie horných končatín – zbavte sa ťažkostí

Ochorenie si vyžaduje odborné cievne vyšetrenie a včasné začatie liečby podľa štádia a lokalizácie ischemickej choroby. Cieľom je zlepšenie prietoku tepnami a zachovanie končatiny.

Základom liečby je úprava životného štýlu a eliminácia rizikových faktorov (eliminácia fajčenia, stresu, redukcia hmotnosti, regulácia cukrovky).

Cieľom farmakologickej liečby je obmedziť zhlukovanie krvných doštičiek a tvorby trombov (antiagregačná liečba). Niektoré preparáty dokážu priamo ovplyvňovať tepny a spôsobovať ich roztiahnutie (vazodilatačná liečba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitácia.

3D pulzná terapia Biomag významne pomáha riešiť dôsledky ischémie horných končatín.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Raynaudov fenomén – druh vazoneurózy charakterizovaný výrazným zbelaním prstov rúk, ktoré je vyvolané chladom. Prsty následne zmodrajú, potom sčervenajú a objavuje sa ich bolesť.
 • Ateroskleróza – kôrnatenie tepien v dôsledku ukladania tukových látok do stien tepny.
 • Distálny – vzdialený, umiestnený na opačnej strane, než je počiatok (pri hornej končatine je to ruka s prstami).
 • Proximálny – bližšie počiatku či vzniku (pri hornej končatine je to rameno).

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade ischémie horných končatín?

 • Uplatňuje sa vazodilatačný efekt.
 • Stimuluje mikrocirkuláciu okysličenej krvi a živín v exponovanom tkanive.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) na liečbu ischémie končatín sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná výskumným tímom Y. Pana z oddelenia interného lekárstva 92.nemocnice v čínskom Nanpinge preukazuje, že pulzná terapia (PEMF) zlepšuje prekrvenie a tvorbu nových krvných ciest u akútnej ischémii dolných končatín. Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag pomáha pri liečbe pacientov s ischemickým postihnutím končatín. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Manžel používa pristroj pri bolestiach kĺbov nôh, proti kŕčom a tiež na ruky po ťažkej a namáhavej práci. Po použití príde rýchlejšie úľava.

Ingrid Molnárová, Zlata Idka

Prístroj Biomag používam s veľmi dobrými účinkami na bolesti pohybového ústrojenstva prameniace z vertebrogénneho syndrómu. Ďalej na nedostatočné prekrvenie končatín, občasné zápaly močového mechúra.

Jana Jurčeková, Hroznova Lhota

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.