Prerušenie nervu po úraze – poranenie periférneho nervu

Editor: | 20. júna 2019
Prerušenie nervu po úraze - poranenie periférneho nervu
Obrázok: Prerušenie nervu po úraze – poranenie periférneho nervu

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu prerušenie nervu po úraze – poranenie periférneho nervu: Najčastejšou príčinou prerušenia nervu je rezné poranenie ostrým predmetom, kedy môže nastať čiastočné prerušenie alebo úplné prerušenie nervu. Ďalšie poškodenie nervu môže nastať pomliaždením alebo útlakom kostí či zrazeninou pri úraze. Liečba je zameraná na obnovenie funkcie poškodeného periférneho nervu. Rozhodujúci je včasný chirurgický zákrok (zošitie prerušených častí nervu alebo jeho pretiahnutie) a dlhodobá následná rehabilitácia. Náprava funkcie ošetreného nervu je v rádoch mesiacov.

Využitie magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov

Pri prerušení (poranení) nervov je nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag vhodnou metódou dlhodobej rehabilitácie s veľkou výhodou možnosti domácich aplikácií – nedochádza k prerušeniu potrebnej intenzívnej rehabilitácie. Významne urýchľuje proces hojenia poškodeného nervu a návrat plnej funkcie. Aplikujeme lokálne na poškodený nerv a široké okolie dlhodobo a najlepšie viackrát denne. Efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie bol experimentálne zaznamenaný už opakovane – umelo prerušené nervy na končatinách pokusných zvierat rýchlejšie regenerovali a bol urýchlený zrast preťatých nervov pri aplikáciách magnetoterapie. Histologicky bol nájdený výrazný rozdiel medzi nervom ožarovaným a kontrolným. V ožarovanom bolo nájdené po sfarbení až 20-násobné zmnoženie nervových vlákien v mieste preťatia. Takisto známky degenerácie periférneho nervu neboli pri ožiarených vôbec viditeľné (Chvojka).

Aplikácia magnetoterapie pri prerušení (poranení) nervov

Pri prerušení (poranení) nervu aplikujeme programy s rozsahom 10 – 50 Hz s prevahou vazodilatačného a hojivého efektu. Vhodný aplikátor podľa miesta poškodenia.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj používaný po ťažkom úraze panvy s trvalými následkami, kedy došlo k poškodeniu nervov, tým pádom bolo veľmi náročné sa pohybovať, len s palicami. Pravidelným používaním sa stav veľmi zlepšil.

Ludmila Střihavková, Hostěradice

Prístroj Biomag používam na každodennú rehabilitáciu organizmu a prevenciu ochorenia. V prípade zranenia využívam liečebné programy na rýchle zahojenie. Som presvedčený, že mi pomôže predĺžiť moju hokejovú kariéru.

Ladislav Lubina, Pardubice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.