Prerušenie nervu po úraze – poranenie periférneho nervu

Editor: | 13. mája 2020

Mali ste úraz a necítite oblasť poranenia alebo nie ste schopní vykonať určitý pohyb? Mohlo dôjsť k prerušeniu nervu. Najlepším riešením je zájsť k lekárovi. Chirurgickým ošetrením výrazne zvyšujete pravdepodobnosť plnej regenerácie nervových vlákien a návratu funkcie nervu do pôvodného stavu.

Prerušenie nervu po úraze - poranenie periférneho nervu
Obrázok: Prerušenie nervu po úraze – poranenie periférneho nervu

Hľadáte riešenie poškodeného nervu?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis prerušenia nervu po úraze a príčiny vzniku

Ide o stav, kedy dôjde k ostrému preťatiu nervu alebo jeho pomliaždeniu či poškodeniu útlakom.

Najčastejšou príčinou je rezné poranenie ostrým predmetom, kedy môže nastať čiastočné alebo úplné prerušenie nervu. K ďalšiemu poškodeniu nervu môže dôjsť v dôsledku pomliaždenia alebo útlakom kostí či zrazeninou pri úraze.

Výsledkom poranenia je výpadok hybnosti nervom zásobených svalov a strata alebo zmena citlivosti v určitom úseku pokožky. Napríklad môže ísť o necitlivosť prsta po porezaní. Niekedy je zmena citlivosti vnímaná ako pocit mravčenia, pálenia alebo brnenia. Bolesti môže priniesť napríklad poškodenie trojklanného nervu.

Keďže poranenie výrazne bolí, pacient si ťažkosti spravidla uvedomí. Často sú poranené aj šľachy a svaly.

Pozitívne je, že poranený nerv má veľmi dobrú schopnosť hojenia. Prerastá rýchlosťou približne 1 mm za deň.

Bez odborného chirurgického ošetrenia hrozí, že nerv nenájde správnu cestu ku svalom a koži a vytvorí na konci pahýľa prerušeného nervu neurom (silno bolestivé klbko).

Liečba prerušenia nervu po úraze – zbavte sa ťažkostí

Liečba je zameraná na obnovenie funkcie poškodeného periférneho nervu.

Rozhodujúci je včasný chirurgický zákrok, kedy dôjde k zošitiu prerušených častí nervu alebo k jeho pretiahnutiu. Ihneď po výkone je nastolený kľudový režim.

Nasleduje dlhodobá rehabilitácia a elektrostimulácia. Náprava funkcie ošetreného nervu sa pohybuje rádovo v mesiacoch.

Významné uplatnenie v rámci rehabilitačnej starostlivosti má 3D pulzná terapia Biomag, jej cieľom je urýchliť proces hojenia poškodeného nervu a návrat jeho plnej funkcie.

Zásadnou výhodou 3D pulznej terapie je možnosť domácich aplikácií, kedy nedochádza k prerušeniu potrebnej intenzívnej rehabilitácie. 

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Neurom – bolestivý uzlík, ktorý sa môže vyvinúť po prerušení periférneho nervu v mieste defektu, vzniká, keď nerv nenájde správnu cestu ku svalom a koži.
 • Paresa nervus ulnaris – ide o ochrnutie lakťového nervu, vzniká následkom jeho prerušenia úrazom alebo postupným poškodením v miestach prirodzených úžin.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade prerušenia nervu po úraze?

 • Podporuje a urýchľuje hojenie.
 • Pomáha regenerácii poškodeného nervu.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov s prerušením nervu po úraze spočívajú najmä v regeneračnom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj používaný po ťažkom úraze panvy s trvalými následkami, kedy došlo k poškodeniu nervov, tým pádom bolo veľmi náročné sa pohybovať, len s palicami. Pravidelným používaním sa stav veľmi zlepšil.

Ludmila Střihavková, Hostěradice

Prístroj Biomag používam na každodennú rehabilitáciu organizmu a prevenciu ochorenia. V prípade zranenia využívam liečebné programy na rýchle zahojenie. Som presvedčený, že mi pomôže predĺžiť moju hokejovú kariéru.

Ladislav Lubina, Pardubice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.