Aké magnetické pole je príliš silné a škodlivé?

Editor: | 3. júna 2019

Veľmi silné magnetické pole môže byť nielen rizikové, ale aj škodlivé. Zvyčajne sa s týmto silným poľom nestretneme, ale aj tak existujú situácie a miesta, ktorým je dobré sa vyhnúť.

Ak zasiahneme do tohto prírodného stavu vzájomných pôsobení silným magnetickým poľom, dostaví sa s vysokou pravdepodobnosťou aj silná reakcia organizmu na tento podnet.

Sprvu prevládala mienka, že silné magnetické pole ľudskému organizmu neškodí. Neskôr sa ukázalo, že u ľudí pracujúcich dlhú dobu v arteficiálnom (umelom) silnom magnetickom poli v závodoch (pri zváracích prístrojoch, elektromagnetických peciach) sa objavujú patologické zmeny ako napr. olupovanie kože, trvalé začervenanie, zmeny v srdcovom rytme, nechutenstvo, malátnosť, bolesti hlavy, zvýšená potivosť a i.

Vplyvom industrializácie a elektrifikácie spoločnosti dochádza v posledných rokoch k zvýšeniu povrchového magnetického poľa zemského. Hovoríme o tzv. elektromagnetickom smogu. Príčinou sú hlavne elektrárne a rozvodné siete (vedenia vysokého napätia), v blízkosti ktorých je magnetické pole najsilnejšie. Toto magnetické pole pochopiteľne pôsobí nielen na ľudskú populáciu a zvieratá, ale aj na rastlinstvo.

Z výsledkov zahraničných laboratórií sa dozvedáme, že pri pokusoch smerujúcich k objasneniu vplyvov magnetických polí na živé tkanivo, v ktorých sa používajú enormne silné magnety až o 50 Tesla, dochádza pôsobením tohto silného magnetického poľa (v prírode sa nikde nevyskytujúceho) k zmenám živých tkanív, a to takmer vždy negatívnym.

Výskumom bola tiež preukázaná vysoká senzitivita (citlivosť) živých tkanív už aj na veľmi malé zmeny magnetického poľa. Počíta sa, že horná hranica hodnoty magnetického poľa, ktorá môže mať ešte kladný vplyv na živé organizmy je 1000 Gaussov (0,1 T), čo sa v terapii využíva len veľmi ojedinele a to ešte experimentálne.

Vyššie hodnoty ako 0,1 T spomaľujú, až zastavujú metabolické procesy (procesy látkovej premeny) a vedú k poškodeniu tkaniva.

Silné magnetické pole – Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o silnom magnetickom poli? Chcete sa tiež dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.