Magnetoterapia – Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia – MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Editor: | 3. júna 2019

Pulzná magnetoterapia je klinicky uznávaná metóda na udržanie dobrého zdravotného stavu. Pomáha tlmiť bolesti, podporuje látkovú výmenu, zlepšuje imunitný systém a regeneračnú schopnosť organizmu.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia sa po troch desaťročiach rutinného používania v ambulanciach, kúpeľoch a liečebniach stala bežnou súčasťou dennej rehabilitačnej starostlivosti a postupne bola doplňovaná množstvom ďalších moderných metód. V súčasnej dobe akoby prežívala svoju renesanciu a objavuje sa v domácnostiach priamo u pacientov v prevedení, ktoré si môžu sami obsluhovať podľa dodaného návodu.

Už Chvojka uvádzal, že magnetoterapia má pri správnej aplikácii otvárať porušené cesty na autoreparáciu a autoreguláciu organizmu a tak viesť k náprave. A toto viedlo aj našich výrobcov k vývoju moderných prístrojov (tento trend je celosvetový). Začali dokonca vznikať prvé súkromné rehabilitačné ambulancie cielene orientované na magnetoterapiu.

Účinnosť aplikácií magnetoterapie je individuálna, v priemere nezávislé zdroje uvádzajú pri vhodnom použití až sedemdesiatpäťpercentnú účinnosť. V porovnaní s inými druhmi fyzikálnych terapií sa jedná o veľmi vysoké číslo.

Najčastejšie individuálne používané prístroje magnetoterapie Biomag sú štandardne riadené procesorom a generujú presné prúdové pulzy, ktorých priebeh je ďalej optimalizovaný do tvaru nepravidelného obdĺžnika, alebo iných požadovaných priebehových tvarov. Tieto tvary sa v aplikátore indukujú na magnetické frekvencie jednotlivých programov v rozsahu od 1 do 25 Hz, v prevedení „rehab“ a v prevedení „special“ potom 1 až 81 Hz. Toto nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole úplne preniká ľudským organizmom bez akýchkoľvek škodlivých vedľajších účinkov.

Použitie prístrojov magnetoterapie radu Biomag predstavuje prírodnú, vedecky overenú metódu, ktorá napomáha udržanie dobrého zdravotného stavu človeka, tlmí bolesti, podporuje látkovú výmenu, zlepšuje imunitný systém a regeneračnú schopnosť organizmu. Pozitívne účinky správne modulovaných pulzových magnetických polí možno zhrnúť do šiestich základných liečebných skupín a efektov magnetoterapie:

  • urýchľujúci látkovú výmenu a detoxikačný efekt magnetoterapie
  • vazodilatačný (rozširujúci krvné riečisko) efekt magnetoterapie
  • myorelaxačný (uvoľňujúci spazmy) efekt magnetoterapie
  • hojivý a regeneračný, protizápalový a protireumatický efekt magnetoterapie
  • protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie,
  • protiopuchový (protiedémový) efekt magnetoterapie

V liečebnej praxi sa pri ortopedických problémoch, pri zápalových procesoch i pri indikáciách spojených s rôzne zníženou kvalitou cievneho systému roky používajú štandardné postupy a medzi ne patrí aj pulzná magnetoterapia. Avšak až donedávna, najmä z dôvodov neznalosti všetkých kladných účinkov tejto metódy, bola práve pulzná magnetoterapia zanedbávaná.
Ukazuje sa však, že touto metódou je možné pri relatívne nízkej investícii významne zvýšiť účinnosť komplexnej liečby. Aj pri individuálnej rehabilitácii sa použitie pulznej magnetoterapie veľmi osvedčilo a pri správnom použití (odporúčam čo najviac opakovaní aplikácií) je najmä pri bolestivých stavoch pohybového aparátu a ťažkostiach spojených so zlou funkciou cievneho systému veľmi vhodným doplnkom ostatnej liečby.

Preto zvýšený záujem o túto metódu vítam a odporúčam všetkým využiť možnosti, ktoré pulzná magnetoterapia ponúka.

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia – Vaše otázky

Zaujalo Vás odporúčanie magnetoterapeuta MUDr. Petra Bednarčíka, CSc.? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.