Počet aplikácií pulznej magnetoterapie Biomag

Editor: | 3. júna 2019

Pre dosiahnutie očakávaných účinkov je nutné dodržať minimálny počet a pravidelnosť aplikácií pulznej magnetoterapie.

Lekár predpisujúci pulznú magnetoterapiu
Lekár predpisujúci pulznú magnetoterapiu

Všeobecne platí, že magnetoterapiu je potrebné aplikovať v rôznych prípadoch rôzne dlho, niekedy aj opakovane v dlhodobých cykloch.

Aplikáciu zvyčajne vykonávame 2x denne, pri ťažších prípadoch môže byť aplikácia vykonávaná v priemere 3x i viackrát denne a to pri odporúčanom časovom odstupe 6 hodín.

Ak to je možné, neukončite magnetoterapiu naraz, ale ku koncu predlžujte intervaly medzi aplikáciami. U pacientov s nízkym krvným tlakom sa odporúča asi 20 min. odpočinok po aplikácii.

Pri krátkodobých ťažkostiach je odporúčaný počet aplikácií 20 až 30, minimálne však 10.

Zvlášť na chronické stavy a doliečovane sa odporúčajú dlhodobo opakované aplikácie. Pred použitím prístroja je potrebné najprv vylúčiť kontraindikácie!

Počet aplikácií pulznej magnetoterapie Biomag – Vaše otázky

Zaujali Vás možnosti pulznej magnetoterapie Biomag? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.