Programy a vybavenie prístrojov magnetoterapie Biomag®

Editor: | 3. júna 2019

Prístroje Biomag sú vybavené rôznym počtom výstupov a tie majú rôzny výkon. Každý model má tiež iný počet vstavaných programov, ktoré sú zamerané na rôzne zdravotné stavy.

Prístroje BIOMAG do roku 1999
Programové vybavenie prístrojov BIOMAG sa vždy vyvíjalo súčasne s novými poznatkami o účinkoch liečby nízkofrekvenčným pulzovým magnetickým poľom a v rôznych typoch obsahuje celú škálu nízkofrekvenčných programov. Prístroje radu BIOMAG sa v našej krajine začali vyrábať už od roku 1989 a postupom rokov sa ich rôzne typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) stali dôležitou súčasťou lekárskej starostlivosti v kúpeľoch, rehabilitáciách a ďalších zdravotníckych zariadeniach.

Prístroje nového radu BIOMAG
(BIOMAG LUNA, BIOMAG LAGUNA, BIOMAG LITUS) využívajú nových ešte pokročilejších technológií. Sú to moderné, navyše ľahko prenosné prístroje s veľmi prepracovanými a účinnými aplikátormi a ako celok slúžia na aplikáciu pulzových magnetických polí s nízkou frekvenciou v rozsahu 1 až 81 Hz, ktoré majú na človeka priaznivé regeneračné účinky a posilňujú imunitný systém. Nové prístroje BIOMAG využívajú osvedčené programy a frekvenčné rozsahy a navyše ich novými riešeniami sa dosiahlo ešte lepšieho tvaru priebehu pulzu, najmä jeho nábežnej a zostupnej hrany, čo je pre kladný účinok jeden z veľmi dôležitých parametrov. Programy sú rozdelené do dvoch skupín a to na rehabilitačné a špeciálne.

Všetky prístroje nového radu BIOMAG sú osadené mikroprocesormi, informačnými displejmi a sú plne automatizované. Obsluha prístrojov je veľmi jednoduchá. Všetky funkčné stavy, vrátane poruchových, sú signalizované. Niektoré stavy sú zároveň sprevádzané súčasne zvukovou signalizáciou. Prístroje vydávajú pulzy jednej polarity, a preto umožňujú určovať severnú a južnú polaritu aplikátorov. Majú voľbu časových rozsahov a výstupného výkonu, dva výstupy a na svoje veľmi malé rozmery veľký výstupný výkon, ktorý zaručuje dostatočnú indukciu mag. poľa na aplikátoroch. Prístroj BIOMAG LUNA (väčšinou s jedným výstupom na aplikátory) sa už nevyrába a nahradili sme ho novým dvojvýstupovým prístrojom.

Prístroj Biomag® Laguna patrí k najvyužívanejším prístrojom. Má dva výstupy na aplikátory, v prevedení REHAB 15 programov v rozsahu frekvencií 1 až 25 Hz, v prevedení SPECIAL, určeným najmä na odborné pracoviská, 21 programov v rozsahu frekvencií 1 až 81 Hz. Toto vybavenie sa ukázalo najvýhodnejšie na potreby rôznych aplikácií pulzovým magnetickým poľom. Prístroj má navyše možnosť voľby časových rozsahov aplikácií a voľbu intenzity magnetického poľa. Tlačidlo TEST potom umožňuje testovanie všetkých funkcií prístroja pred začatím aplikácie.

Prístroj Biomag®  LITUS poskytuje možnosť až 4 výstupov a ďalšie možnosti pamäťových a výkonových funkcií vrátane vysokého komfortu a jednoduchosti obsluhy.

Všetky prístroje nového radu Biomag® boli už vyvinuté ako prenosné magnetoterapeutické prístroje, aby umožňovali liečbu nielen v rehabilitačných a ambulantných zariadeniach, ale aj individuálnu liečbu u pacientov v domácnosti.

Iinformácie o najnovších prístrojoch Biomag –  kliknite sem