Programy a vybavenie prístrojov magnetoterapie Biomag®

Editor: | 6. decembra 2018

Prístroje BIOMAG do roku 1999
Programové vybavenie prístrojov BIOMAG sa vždy vyvíjalo súčasne s novými poznatkami o účinkoch liečby nízkofrekvenčným pulzovým magnetickým poľom a v rôznych typoch obsahuje celú škálu nízkofrekvenčných programov. Prístroje radu BIOMAG sa v našej krajine začali vyrábať už od roku 1989 a postupom rokov sa ich rôzne typy (BIOMAG 89, BIOMAG 9201, BIOMAG MINI, BIOMAG DUO, BIOMAG QATRO, BIOMAG FAMILY) stali dôležitou súčasťou lekárskej starostlivosti v kúpeľoch, rehabilitáciách a ďalších zdravotníckych zariadeniach.

Prístroje nového radu BIOMAG
(BIOMAG LUNA, BIOMAG LAGUNA, BIOMAG LITUS) využívajú nových ešte pokročilejších technológií. Sú to moderné, navyše ľahko prenosné prístroje s veľmi prepracovanými a účinnými aplikátormi a ako celok slúžia na aplikáciu pulzových magnetických polí s nízkou frekvenciou v rozsahu 1 až 81 Hz, ktoré majú na človeka priaznivé regeneračné účinky a posilňujú imunitný systém. Nové prístroje BIOMAG využívajú osvedčené programy a frekvenčné rozsahy a navyše ich novými riešeniami sa dosiahlo ešte lepšieho tvaru priebehu pulzu, najmä jeho nábežnej a zostupnej hrany, čo je pre kladný účinok jeden z veľmi dôležitých parametrov. Programy sú rozdelené do dvoch skupín a to na rehabilitačné a špeciálne.

Všetky prístroje nového radu BIOMAG sú osadené mikroprocesormi, informačnými displejmi a sú plne automatizované. Obsluha prístrojov je veľmi jednoduchá. Všetky funkčné stavy, vrátane poruchových, sú signalizované. Niektoré stavy sú zároveň sprevádzané súčasne zvukovou signalizáciou. Prístroje vydávajú pulzy jednej polarity, a preto umožňujú určovať severnú a južnú polaritu aplikátorov. Majú voľbu časových rozsahov a výstupného výkonu, dva výstupy a na svoje veľmi malé rozmery veľký výstupný výkon, ktorý zaručuje dostatočnú indukciu mag. poľa na aplikátoroch. Prístroj BIOMAG LUNA (väčšinou s jedným výstupom na aplikátory) sa už nevyrába a nahradili sme ho novým dvojvýstupovým prístrojom.

Prístroj Biomag® Laguna patrí k najvyužívanejším prístrojom. Má dva výstupy na aplikátory, v prevedení REHAB 15 programov v rozsahu frekvencií 1 až 25 Hz, v prevedení SPECIAL, určeným najmä na odborné pracoviská, 21 programov v rozsahu frekvencií 1 až 81 Hz. Toto vybavenie sa ukázalo najvýhodnejšie na potreby rôznych aplikácií pulzovým magnetickým poľom. Prístroj má navyše možnosť voľby časových rozsahov aplikácií a voľbu intenzity magnetického poľa. Tlačidlo TEST potom umožňuje testovanie všetkých funkcií prístroja pred začatím aplikácie.

Prístroj Biomag®  LITUS poskytuje možnosť až 4 výstupov a ďalšie možnosti pamäťových a výkonových funkcií vrátane vysokého komfortu a jednoduchosti obsluhy.

Všetky prístroje nového radu Biomag® boli už vyvinuté ako prenosné magnetoterapeutické prístroje, aby umožňovali liečbu nielen v rehabilitačných a ambulantných zariadeniach, ale aj individuálnu liečbu u pacientov v domácnosti.

Iinformácie o najnovších prístrojoch Biomag –  kliknite sem