Stručný popis jednotlivých efektov magnetoterapie Biomag

Editor: | 6. decembra 2018

Protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie

Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole vďaka indukcii podmieňuje vznik prúdu v nervových vláknach, ktorý spôsobí blokovanie priechodu bolestivých vnemov z miesta bolesti cez miechu do mozgových centier a v dôsledku tohto, a niektorých ďalších mechanizmov (zvýšenou tvorbou endorfínov, potlačením zápalu a opuchu svalstva), dochádza k potlačeniu bolesti. Zvýšené vyplavovanie endorfínov a regulácia presunu kalciových iónov cez bunkovú membránu sa taktiež podieľa na vazodilatácii, analgetickom efekte a upokojení. Po aplikácii magnetoterapie bola preukázaná zvýšená aktivita laktátdehydrogenázy v exponovanom svalstve (podmieňuje odbúravanie kyseliny mliečnej, ktorá provokuje nervové receptory a spôsobuje bolesť). Zvlášť dobré protibolestivé pôsobenie magnetoterapie preukázali prístroje Biomag® na bolestivé radikulárne (koreňové) a pseudoradikulárne syndrómy (ischias, útlak nervov z rôznych príčin). Protibolestivý efekt je základným účinkom, pre ktorý je magnetoterapia u väčšiny osôb používaná. Široké využitie je na celý rad degeneratívnych ochorení pohybového aparátu, poúrazové a pooperačné stavy.

Myorelaxačný (uvoľňujúci kŕče/smazmy) efekt magnetoterapie

Uvoľnenie kostrového svalstva. Pôsobením magnetoterapie sa urýchľuje odplavovanie kyslých metabolitov (zlepšenou perfúziou, zvýšenou aktivitou laktátdehydrogenázy) spôsobujúcich bolestivé dráždenie v svaloch a v miestach chronického zápalu. Tým sa tlmia bolesti a povoľujú bolestivé svalové spazmy (kontraktúry). Ďalej bolo preukázané výrazné spomalenie nervového vedenia na dolných končatinách u športovcov – tento dej sa taktiež podieľa na myorelaxácii (uvoľnenie svalov). Myorelaxačný účinok prístrojov radu Biomag® na chrbtové svalstvo (paravertebrálne priečne pruhované svalstvo obopínajúce chrbticu) zmierňuje rad ťažkostí ako napr. – stuhnutú krčnú chrbticu, bolesti hlavy, závraty, nedoslýchavosť, obmedzenú pohyblivosť, bolesti vystreľujúce do končatín a pod. Myorelaxačný efekt magnetoterapie na hladkú svalovinu spôsobí úľavu pri kolikách a relaxácia kostrového svalstva je nevyhnutnou podmienkou pri liečbe všetkých bolestivých stavoch pohybového aparátu.

Protiedémový (protiopuchový) efekt magnetoterapie

Zrýchlenie látkovej výmeny po aplikácii magnetoterapie umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti dochádza zároveň k výraznému protizápalovému a protibolestivému pôsobeniu. Aplikátory prístroja Biomag® umiestnime nad postihnutú oblasť (napr. pri podvrtnutí členka) a po opakovaných 30 – až 45 minutových stimuláciách 3x denne, možno dosiahnuť výrazného ústupu opuchov a bolesti. Protiopuchový a protizápalový efekt je dobre využiteľný na katary horných dýchacích ciest, zápaly dutín, zápaly ďasien, na alergické nádchy a pod.

Vazodilatačný (na zlepšenie prekrvenia) efekt magnetoterapie

Ovplyvňuje polarizáciu červených krviniek kladným nábojom. Pôsobí proti tzv. peniažkovateniu erytrocytov, spôsobí ich opätovné rozptýlenie a tým zväčšuje plochu schopnú viazať kyslík. Krv, ktorá prešla vytvoreným magnetickým poľom, vykazuje väčšiu schopnosť viazať kyslík (lepšie sa okysličovať). Polarizácia krviniek ovplyvňuje svalový tonus ciev, tepien a vlásočníc – dôjde k ich rozšíreniu (vazodilatácii) a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami a k rýchlejšiemu odvodu toxických látok mimo bunky. Významne sa zvyšuje parciálny tlak kyslíka. Magnetoterapia pozitívne ovplyvňuje plasticitu krviniek. Pružnejšie krvinky sa lepšie prispôsobujú „prekážkam“ v cievnom riečisku. Vplyvom magnetoterapie sa zároveň znižuje riziko tvorby krvných zrazenín (trombov). Pri pôsobení magnetoterapie dochádza k aktivácii parasympatika a k efluxu Ca2 + iónov, čo vedie k povoleniu svaloviny ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. To všetko má vplyv na harmonizáciu srdcovej činnosti, obeh a krvný tlak. Magnetoterapia sa osvedčuje pri ľahkých formách  ischemickej choroby srdca a ischemickej choroby dolných aj horných končatín, na nehojace sa bercové vredy a všetky poruchy prekrvenia.  Nedochádza k rekanalizácii už uzavretých ciev, ale značne sa rozširuje kolaterálne riečisko v koži a vo svalovom tkanive. Vazodilatačný účinok magnetoterapie je žiaduci na všetky postihnutia cievneho systému, kde je sťažený prietok okysličenej krvi – t.j. na ischemické ťažkosti končatín, srdca, mozgu.
Teda všade, kde zvýšené zásobenie kyslíkom pomáha hojiť a zlepšovať funkciu tkanív a orgánov a zároveň pôsobí protizápalovo.

Detoxikačný (čistiaci) efekt magnetoterapie

Ovplyvnenie intenzity látkovej výmeny – (nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole) prestupuje rovnomerne exponovaným tkanivom, tzn. každou bunkou, a indukuje tu slabé elektrické prúdy. Dochádza tak ku zmenám povrchových potenciálov buniek, k zmenám priepustnosti bunkových membrán, k zvýšeniu prekrvenia, okysličeniu, zásobeniu živinami a lepšiemu odvádzaniu metabolických splodín z exponovaných tkanív – čo je základný predpoklad každého ozdravného procesu. Intenzívnejšia látková výmena, odsun a detoxikácia splodín sú začiatkom všetkých hojivých a regeneračných pochodov. Napr. expozícia oblasti pečene prístrojom magnetoterapie Biomag® stimuluje činnosť pečene a urýchľuje a zefektívňuje detoxikačné pochody v celom organizme. Lokálnych efektov magnetoterapie dosiahneme priložením aplikátora na problémovú oblasť – sval, kĺb, chrbticu a pod. Použitím malého aplikátora dosiahneme zásluhou vyššej indukcie silnejší lokálny účinok, pri použití aplikátora s väčšou aplikačnou plochou dosiahneme i napriek nižšej indukcii celotelovo väčší pozitívny metabolický účinok. Tento účinok sa pozitívne prejaví na celý rad ochorení a stavov. Napr. na metabolické choroby ako diabetes a dna, na regeneráciu tkanív po prekonaných infekciách – zápal pečene, mononukleóza, toxické poškodenie tkanív. Ale tiež na ekzém a iné alergie

Urýchlenie hojenia a regenerácie vďaka magnetoterapii

Je preukázané na kostiach aj na mäkkých tkanivách a je vysvetľované nešpecifickým podráždením cytoplazmatickej membrány, kde dochádza na aktiváciu metabolického reťazca, ktorého kľúčovým bodom je zmena pomeru cAMP / cGMP a ďalej zvýšená aktivácia osteoklastov v prípade hojenia kostí. Magnetoterapia vďaka nízkofrekvenčnému pulzovému magnetickému poľu výrazne urýchľuje hojenie, aktivuje tvorbu nového tkaniva (rýchla stavba kostného tkaniva a zavápnenie) a vedie k zvýšeniu citlivosti na parathormón. Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole je preto využívané na urýchlenie hojenia zlomenín, hojenie pseudoartróz (pseudoartróz), na spevnenie uvoľnených a bolestivých endoprotéz. Pod vplyvom nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa stúpa hladina proteoglykánov v chrupavke až o 22% (podľa Chvojky), čo umožňuje hojenie a regeneráciu chrupavky, ktorá je inak ovplyvniteľná len ťažko a v obmedzenej miere. Zrýchlenie hojenia bolo preukázané nielen na kostiach, ale aj na mäkkých tkanivách. Prístroje radu Biomag® pozitívne ovplyvňujú ako zápaly sterilné (reumatické ochorenia), tak zápaly mikrobiálne a ich hojenie. Indukujú zvýšenú fagocytárnu aktivitu, vrátane produkcie superoxidu, ktorý potláča mikrobiálnu flóru, ale môže byť zároveň zdrojom prechodného zhoršenia stavu reumatikov v priebehu prvých aplikácií. Následná aktivácia superoxiddismutázy vedie k upokojeniu a nástupu hojivých zmien. Zvlášť dobré výsledky sú dosahované na radikulárne (koreňové) a pseudoradikulárne syndrómy (ischias, útlak nervov z rôznych príčin). Hojivý, regeneračný efekt je súhrnom ďalších čiastkových efektov a podporuje prirodzenú schopnosť organizmu sa hojiť a regenerovať.

Stručný popis jednotlivých efektov magnetoterapie Biomag – Vaše otázky

Zaujali Vás jednotlivé efekty nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa (magnetoterapia)? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.