Tvar pulzu, intenzita NPMP a rozmietanie frekvencií. Výťah z knihy „Zdravie a magnetoterapia Biomag“.

Editor: | 3. júna 2019

Frekvencia je dôležitý parameter pulznej magnetoterapie. Rovnako tak tvar pulzov, intenzita a rozmietanie. Ak to prístroj umožňuje, môžu skúsení používatelia tieto parametre upravovať a kontrolovať.

Vo VOĽBE INDIVIDUAL je pre jednotlivé frekvencie a intenzíty uvedený tvar pulzu. Ostrý tvar pulzu pôsobí stimulačne (IHLA, TROJUHOLNÍK), ďalší tvar (OBLÝ, OBDĹŽNIK) pôsobí protibolestivo a uvoľňuje spazmy. Rozmietanie frekvencií v 3 min. sekvenciách navodzuje plynulé pôsobenie požadovaného efektu. Rozmietanie frekvencií po pulze viac provokuje organizmus k reakcii. Je dobré aj na to pri voľbe prihliadnuť.

V tomto návode prednostne uvádzame a odporúčame frekvenčný rozsah programu od 1 do 25 Hz. Frekvencie nad 25 Hz (určené na špeciálne aplikácie) používame pri niektorých typoch postihnutí, ako sú napr. popáleniny, ťažko sa hojace fraktúry a pakĺby. Zároveň odporúčame vždy v prípadoch, kde miestna bolestivosť má príčinu v inom mieste, pulzové magnetické pole aplikovať pomocou dvoch aplikátorov na obe miesta súčasne.

Individuálne účinky a použitie magnetoterapie je potrebné posudzovať podľa konkrétneho stavu a reakcie jednotlivých pacientov. Pri neočakávaných reakciách prerušte aplikácie! Pokračovať sa odporúča po kontrole ošetrujúcim odborným lekárom a na základe ním určeného postupu.

Pri použití magnetoterapie ako súčasti liečby pri ortopedických a podobných ťažkostiach sa môže u niektorých osôb očakávať dočasné mierne zvýšenie citlivosti. Jedná sa väčšinou o tzv. kúpeľný syndróm s častým následným výrazným zlepšením stavu. Tu sa odporúča aplikáciu neprerušovať, ale iba na cca 2 až 5 dní znížiť intenzitu aplikácie.

Tvar pulzu, intenzita NPMP a rozmietanie frekvencií – Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o tvare pulzu, intenzite magnetického poľa a rozmietaní frekvencií? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť na Vaše ťažkosti? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.