Výber a spôsob použitia aplikátorov. Výťah z knihy „Zdravie a magnetoterapia Biomag“.

Editor: | 3. júna 2019

Aplikátory sa delia na tri základné typy: solenoidy, plošné a lokálne. Tieto typy potom pôsobia buď viac do hĺbky, na väčšie časti (plochy) tela alebo lokálne. Typy, ktoré sú veľmi významné, sú COMBI aplikátory s technológiou 3D.

Z aplikátorov, ktoré máme v ponuke k dispozícii, volíme vždy najvhodnejší na konkrétny terapeutický zámer. Zvolený aplikátor priložíme čo najbližšie na povrch liečenej časti tela. Niektoré aplikátory umožňujú pomocou pružného pásika fixáciu aplikátora na postihnutú časť tela. Je dobré v prípade potreby túto možnosť využiť, pretože presným umiestnením aplikátora zvýšime účinnosť aplikácie (pri aplikátoroch-solenoidoch, ktoré poskytujú priestorové pulzové magnetické pole, postačí liečenú časť tela vložiť do priestoru solenoidu).

Vhodnosť použitia aplikátorov

O vhodnosti používania jednotlivých aplikátorov rozhodujeme tak, aby bol na tele umiestnený pohodlne, čo najbližšie postihnutému miestu, a so znalosťou, či je potrebná liečba smerom do hĺbky (solenoid), alebo postačí použitie plošného aplikátora.

Orientačný aplikačný plán na aplikácie magnetického poľa

Nižšie uvedený popis je orientovaný na voľby frekvencií a ďalších parametrov magnetického poľa podľa liečebných účinkov. Slúži na individuálnu voľbu. Liečebné účinky sú vedené na str. 28 – 30. Možno tiež využiť jednoduchšie nastavenie – voľbu prednastavených parametrov na jednotlivé diagnózy (str. 7 – 12).

Aplikácie magnetoterapie a príčiny ťažkostí

Na vlastnú aplikáciu musíme poznať príčinu ťažkostí. Podľa toho zvolíme frekvenciu navodzujúcu žiadaný efekt. Na kladné ovplyvňovanie mnohých diagnóz a ťažkostí je vhodné navodenie viacerých efektov postupne alebo striedavo.
Napríklad pri ťažkostiach so silnými bolesťami najprv použijeme frekvencie navodzujúce analgetický efekt a po odznení akútnych bolestí prejdeme na frekvencie navodzujúce hojivý alebo iný požadovaný výsledný efekt.

Výber a spôsob použitia aplikátorov magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujíma Vás viac o použití a voľbe správneho aplikátora? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás! Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.