Z histórie magnetoterapie

Editor: | 3. júna 2019

História pulznej magnetoterapie je pomerne dlhá. Táto uznávaná metóda vznikla zo širokého spektra experimentálnych aj praktických metód, ktoré dosahovali rôznych výsledkov.

Liečba magnetom bola známa už pred storočiami. Vlastný názov magnet bol odvodený od gréckeho mesta Magnézia, kde sa magnetická hornina – oxid železito-železitý v surovom stave ťažil. Existujú nedoložené povesti, že Číňania poznali a používali magnet už 4 500 rokov pred Kristom.

Magnetický prášok bol v histórii používaný na liečebné účely, napr. bol podávaný v podobe tabliet ústami, v klysmate, obkladoch, pridával sa do nápojov „večnej mladosti“ a pod. Zvlášť účinné boli obklady s magnetickým práškom na hojenie rán či poúrazových stavov, ďalej pri bolestiach v kĺboch alebo chrbtici a opuchoch kĺbov po pomliaždení.

Z histórie je tiež známe, že už starí rímski cisári (napr. Claudius) si liečili dnu kúpeľom plnou „elektrických rýb“. Dnes už vieme, že touto rybou bola morská raja, ktorá pri dotyku dávala elektrické výboje a vytvárala elektromagnetické pole.

Faraday

V rokoch 1649 -1655 boli vo švajčiarskych a nemeckých hutiach vyrobené prvé umelé permanentné magnety z karbónovej ocele. Prvé liečebné magnety a elektromagnety vytvorili v rokoch 1826-1928 angličan W. Sturgeon a američan J. Henry. Na ich práce nadviazal Faraday, Maxwell a Herzr.

Vedecké základy magnetoterapie boli budované až koncom 19. a začiatkom 20. storočia v tesnej nadväznosti na rozvoj fyziky, chémie a elektrofyziológie. Pri zrode teórie elektromagnetického poľa stál anglický fyzik J.C. Maxwell, ktorý objavil základné vlastnosti elektromagnetického poľa a v roku 1864 zovšeobecnil poznatky o elektrických a magnetických javoch v podobe tzv. Maxwellových rovníc.

U nás stál v čele renesancie magnetoterapie Grüner, v 70. a 80. rokoch Jeřábek, ktorý spracoval praktické výsledky celého radu ochorení, podobne ako Chvojka, ktorý počiatočné úsilie venoval magnetoterapeutickej liečbe zle sa hojacich zlomenín.

Profesionálni magnetoterapeuti

V Japonsku a USA majú pacienti možnosť konzultácií s profesionálnymi magnetoterapeutmi, ktorí navrhujú komplexný liečebný režim vrátane vhodných potravinových doplnkov a telesných cvičení. Je paradoxom doby, že magnetoterapia, ktorá vykazuje zo všetkých doteraz známych liečebných metód najvyššiu štatistickú mieru úspešnosti, najnižšiu nákladovosť a najmenšie možné riziká, je stále nielen mimo oblasť hlavného prúdu, ale je aj metódou poslednej voľby, ktorá je často používaná až vtedy, keď ostatné „tradičné“ metódy absolútne zlyhali.

Klinickí odborníci dnes viac ako kedykoľvek predtým uznávajú význam prevencie chorôb vo všeobecnej rovine aj v subklinickom štádiu konkrétnych ochorení. Odborné poradenstvo lekárov v oblasti magnetických pomôcok môže byť pre veľa ľudí s subklinickými ťažkosťami v okruhu nervových ochorení, ochorení pohybového ústrojenstva, kože a ďalších orgánov neoceniteľnou pomocou.

Napriek tomu v posledných rokoch došlo celosvetovo k zvýšeniu záujmu o túto metódu a k masívnemu rozšíreniu magnetoterapie. Vzniklo množstvo liečebných prístrojov a zariadení. Podľa amerických zdrojov bolo v roku 1996 vynaloženéých na nákup magnetických liečebných pomôcok 1.050 milión dolárov, v roku 1999 sa minuli už viac ako 3 miliardy dolárov. Na výskume magnetizmu pracuje v súčasnosti vo svete cez 200 000 vedeckých pracovníkov.

Popis prírodných zákonitostí magnetického poľa je nerozlučne spätý s popisom všeobecnejšej reality prírody, tzv. poľa elektromagnetického. Najjednoduchším elektromagnetom je vlastne dlhý priamy vodič – drôt, ktorým preteká elektrický prúd.

Veľkosť magnetického poľa je určená intenzitou magnetického poľa (H) – je priamo úmerná pretekajúcemu prúdu a nepriamo úmerná vzdialenosti od vodiča – ktorej jednotkou je A/m, alebo hustotou magnetických siločiar, magnetickou indukciou (B) – je daná silou, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič. Jej jednotkami sú Gauss (G) a najnovšie Tesla (T). Pričom 1 T = 10 000 G. V praxi je používaná jednotka mT (1 mT = 10 G).

Z histórie magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás informácie o magnetoterapii? Chcete sa dozvedieť, ako môže magnetoterapia pomôcť pri Vašich ťažkostiach? Kontaktujte nás. Naši odborní poradcovia Vám ochotne odpovedia na Vaše otázky.