Pripojiteľné aplikátory sú neoddeliteľnou súčasťou prístrojov pulznej magnetoterapie Biomag, bez ktorých by nebolo možné magnetoterapiu aplikovať a využiť tak pozitívne účinky magnetického poľa.
Zistite, aké aplikátory magnetoterapie Biomag je možné využiť a na čo sú predurčené.

Ploché aplikátory magnetoterapie Biomag

Ploché aplikátory sú rozdelené na jednodielne a viacdielne. Viacdielne aplikátory môžu byť spúšťané jednorázovo, striedavo alebo postupne. V prípade viacdielnych aplikátorov spúšťaných jednorázovo je polarita jednotlivých susedných dielov vždy opačná, aby pri zložení aplikátora nedošlo k zníženiu intenzity magnetického poľa. V prípade aplikátorov, ktoré sú spúšťané striedavo (označenie 2C) alebo postupne (označnie 3D), k tomuto vzájomnému ovplyvňovaniu nedochádza, preto je polarita všetkých dielov na každej strane aplikátora zhodná. V prípade programov s označením 3D sú impulzy z prístroja do aplikátora vysielané v pravidlených časových intervaloch neustále dookola a pri zložení alebo priblížení jednotlivých častí k sebe (optimálne do tvaru trojuholníka) vzniká tzv. rotačný efekt, ktorý významne zlepšuje pôsobenie magnetického poľa na organizmus. Toto riešenie aplikátora a vysielaných pulzov z prístroja je chráneným patentovým riešením firmy Biomag®.

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid

Aplikátory magnetoterapie Biomag typu solenoid majú magnetické pole homogénne. Používajú sa tam, kde kladieme dôraz na rovnomerné pôsobenie magnetického poľa, a tam, kde sa potrebujeme dostať hlboko do tkaniva (napr. kĺby končatín). Ďalšie zvýšenie účinku solenoidov možno dosiahnuť nasadením solenoidov s označením 3D (t.j. solenoidov, pri ktorých je použitá patentovaná technológia Biomag®). Rozsah pulzového magnetického poľa všetkých aplikátorov možno overiť pomocou Biomag® testera.

Lokálny aplikátor magnetoterapie Biomag

Lokálny aplikátor AL16-LUM (Alfa) kombinuje účinné pulzové magnetické pole s polarizovaným svetlom. Na aplikáciu je možné využiť buď kombináciu pulzového magnetického poľa a polarizovaného svetla, alebo pomocou prepínacieho tlačidla polarizované svetlo vypnúť a aplikátor používať iba na aplikáciu pulznej magnetoterapie. Pri aplikácii pulznej magnetoterapie bez polarizovaného svetla môžeme vykonávať aj aplikáciu cez odev alebo textilnú podložku. Ak je vhodné použiť kombináciu oboch efektov, vykonávame aplikáciu priamo na pokožku v mieste ošetrenia. Polarizované svetlo vychádzajúce z aplikátora sa aktivuje zhodnou frekvenciou, akú má aktuálna frekvencia pulzového magnetického poľa.

Aplikátory na prístroje pulznej magnetoterapie Biomag

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívne dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.