Reakcie ľudského organizmu

Editor: | 6. decembra 2018

Reakcie ľudského organizmu na nízkofrekvenčné magnetické polia o frekvencii 20 Hz a intenzite 8 mT posudzovala štúdia (Löschinger et al., 1999), ktorá sa zamerala na stimuláciu vnútrobunkového vápnika.

Vďaka tejto štúdii bolo zistené, že pulzná magnetoterapia ovplyvnila kalcium vnútri progenitorových buniek fibroblastov. Tieto bunky vznikajú bezprostredne z kmeňových buniek.

Kalcium v tejto bunke, teda intracelulárna Ca2 + signalizačná molekula, kontroluje rad bunkových metabolických a vývojových ciest (je viazaná bielkovinou kalmodulinom (CaM)). Práve tu pôsobí nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole na bunku, pretože urýchľuje a zlepšuje priebeh týchto procesov. Nakoniec dochádza k výrobe oxidu dusnatého (NO) prostredníctvom syntázy oxidu dusnatého (NOS).

Oxid dusnatý spôsobuje vazodilatáciu (rozšírenie ciev) pôsobením na hladké svalstvo ciev, ďalej erekciu penisu a tiež uvoľnenie svalstva v tráviacej sústave, čo hrá úlohu v schopnosti čriev posúvať potravu.

K tvorbe oxidu dusnatého dochádza aj v samotnej centrálnej nervovej sústave, kde má zrejme istú úlohu v učení a vzniku pamäti. Každopádne má tu oxid dusnatý funkciu neurotransmitera a slúži tak na prenos nervového impulzu.

Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole s frekvenciou 20 Hz a intenzitou 8 mT teda podľa tejto štúdie uvoľňuje svalstvo a zlepšuje prekrvenie.

Zdroj: Löschinger, M. et al. (1999) Induction of Intracellular Calcium Oscillations in Human Skin Fibroblast Populations by Sinusoidal Extremely Low-Frequency Magnetic Fields (20 Hz, 8 mT) Is Dependent on the Differentiation State of the Single Cell. Radiation Research (2) p.195.

Indukcia vnútrobunkového vápnika v populáciách ľudských kožných fibroblastov pomocou sínusových extrémne nízkofrekvenčných magnetických polí (20 Hz, 8 mT) je závislá na diferenciačnom stave jedinej bunky / Induction of intracellular calcium oscillations in human skin fibroblast populations by sinusoidal extremely low-frequency magnetic fields (20 Hz, 8 mT) is dependent on the differentiation state of the single cell

http://www.jstor.org/stable/3579770?seq=1#page_scan_tab_contents

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Regenerácia

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)