Relaxácia

Editor: | 20. júna 2019
Relaxácia
Obrázok: Relaxácia

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu relaxácie: Program relaxácie aplikujeme u osôb, kde je žiaduce dosiahnuť intenzívnu relaxáciu. U osôb po zvýšenej fyzickej a psychickej záťaži a stavoch psychického napätia.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri relaxácii

Cieľom aplikácie magnetoterapie pri relaxácii je dosiahnuť upokojenie a celkovú relaxáciu obehového a nervového systému.

Popis a význam relaxácie

Relaxácia je stav, kedy sa v ľudskom tele uvoľňuje svalové a psychické napätie. Pri relaxácii robíme zvyčajne činnosti, ktoré nás bavia, sú nám príjemné a zbavujú nás stresu a únavy. U ťažko fyzicky pracujúceho môže byť relaxáciou napr. čítanie a u človeka s veľkou mentálnou záťažou to môže byť obľúbená práca na záhradke, a pod. Okrem týchto aktivít je mnoho cielených relaxačných techník. K najčastejším relaxačným technikám patrí autogénny tréning, Jacobsenová progresívna relaxácia a dychové cvičenia. Relaxácia je základom alebo nevyhnutným doplnkom terapie mnohých psychických chorôb a porúch – od neuróz až po psychotické ochorenia a závislosti.

Využitie magnetoterapie pri relaxácii

Pri relaxácii môžeme myorelaxačný a celkovo upokojujúci efekt nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie Biomag využiť ako súčasť a posilnenie celého relaxačného procesu na uvoľnenie a rýchlejšiu obnovu síl. Magnetoterapia harmonizuje funkciu sympatika a parasympatika a pomáha odstraňovať prejavy vegetatívnej disbalancie.

Aplikácia magnetoterapie pri relaxácii

Pri relaxácii aplikujeme plošne na celú chrbticu a pri stresoch aj na hlavu protibolestivé a spazmolytické frekvencie.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Mám bolestivé kĺby a úpony na rukách i nohách. Najviac sa bolesť prejaví po námahe. Používam medical program a s prístrojom Biomag som spokojná. Odporučila by som ho všetkým, ktorí majú problémy s pohybovým ústrojenstvom.

Olga Zrostlíková, Bohumín

Pretože sa snažím i naďalej sportovat, používam relaxačné a regeneračné programy. Pri bolesti a prechladnutí používa prístroj tiež manželka. Môžem povedať, že sme s prístrojom spokojní.

Ivan Urx, Třebotov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.