Reumatoidná artritída (RA) a analgetické účinky nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa na kĺby ruky

Editor: | 6. decembra 2018

S. Milutinovic, S. Brankovic, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za reumatologiju

Otvorená štúdia skúmala 60 pacientov rozdelených na dve rovnaké skupiny. Prvá skupina použila EMP (5 mT, 15 Hz, 30 min) s kinezioterapiou na obe ruky, zatiaľ čo druhá skupina mala iba kinezioterapiu. Počas skúšok sa nemenila farmakoterapia, obe skupiny dostávali podobné typy a dávky liekov, nebol použitý žiadny iný postup z fyzioterapie. Bolesť RC, MCP a PIP kĺbov bola hodnotená pomocou vizuálnej analógovej stupnice (VAS) na začiatku a v desiaty deň liečby. Skupiny boli homogénne, pokiaľ ide o demografické charakteristiky a anatomické zmeny funkčnej triedy podľa Steinbrockera. Výsledky boli analyzované pomocou Wilcoxonovho testu. V prvej skupine došlo k štatisticky významnému zníženiu bolesti (p <0,001) pri RC z 62,3 mm na 37,0 mm (40,6%), pri MCP z 64,4 na 34,4 mm (46,6%) a pri PIP kĺbov z 67,1 mm na 40,5 mm (39,6%). V druhej skupine nebola štatisticky významná redukcia bolesti pri RC – z 67,6 mm na 59,5 mm (11,9%) a pri ICR – z 66,5 mm na 60,4 mm (9,2%), zatiaľ čo priemerný podiel zníženia bolesti kĺbov PIP bol v rozmedzí od 63,9 mm do 56,0 mm (12,4%), (p <0,05).

ZÁVER: Výsledky štúdie poukazujú na význam EMP pri znižovaní bolesti v zápästí u pacientov s reumatoidnou artritídou.

Reumatoidná artritída a analgetické účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie na reumatoidnú artritídu? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie na reumatoidnú artritídu? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie na reumatoidnú artritídu.

Súvisiace diagnóza: Reuma (progresívna polyartritída, reumatoidná artritída)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)