Rozdielne magnetické terapie aplikované na tinnitus

Editor: | 6. decembra 2018

Rozdielne magnetické terapie aplikované na tinnitus a ich účinnosť porovnávala randomizovaná, kontrolovaná klinická štúdia (Forogh et al., 2014), ktorá pracovala s 56 pacientmi. Závažnosť tinnita bola posudzovaná pred liečbou, po liečbe a s odstupom jedného mesiaca.

Pacienti si prešli štyrmi maximálne desaťminútovým sedeniami počas štyroch týždňov. Boli tak porovnané dva odlišné spôsoby aplikácie magnetoterapie a ich pôsobenie na sluchový systém.

Raz bola repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) s frekvenciou 10 Hz a 1000 stimuláciami počas daných 10 minút.

Druhú potom predstavovala nepretržitá nárazová stimulácia s frekvenciou 50 Hz, kedy 600 podnetov v troch rovnako dlhých pulzoch trvajúcich celkovo 1.2 sekúnd bolo aplikovaných dvakrát pri jednom sedení, a to s 15-minútovou prestávkou (celkom bolo teda vyslaných 2400 podnetov pri jednom sedení).

Obe metódy magnetickej stimulácie výrazne potlačili tinnitus, avšak nepretržitá nárazová stimulácia preukázala štatisticky lepšie výsledky.

Autori štúdie pripisujú rozdielne výsledky skutočnosti, že nárazová stimulácia prebehla v dvoch fázach, zatiaľ čo repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia (rTMS) bola vykonaná naraz.

Zdroj: Forogh, B. et al. (2014) Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus: a randomized controlled clinical trial of burst repetitive versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation. Neurological Sciences. 35 (2), 227–232.

Porovnanie dvoch spôsobov transkraniálnej magnetickej stimulácie na liečbu chronického tinnita / Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852313

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)