Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Editor: | 20. júna 2019
Roztrúsená skleróza mozgomiešna - RS
Obrázok: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika roztrúsenej sklerózy: RS (roztrúsená skleróza) je zápalovo degeneratívne ochorenie CNS, pri ktorom dochádza k demyelinizačným procesom v CNS a klinické formy ochorenia sa členia podľa prevahy časti CNS, ktorá je najviac postihnutá. Roztrúsená skleróza môže prebiehať opakovane v nárazovom zhoršení s následnou remisiou, alebo sa choroba pomaly zhoršuje. Zriedkavo môže mať smrtiaci priebeh, ale tiež môže dôjsť k vyhasnutiu chorobného procesu s trvalým efektom.

Prvotné príznaky roztrúsenej sklerózy sú nenápadné, zakopávanie, únava po chôdzi, inkontinencia moču, namáhavé drobné práce prstami, narastajúca únava, poruchy v zmysle neostrosti zraku, závraty, triaška a ďalšia široká škála príznakov až po obrny a ďalšie ťažké postihnutia centrálneho aj periférneho nervstva. Liečba roztrúsenej sklerózy je len symptomatická. Pacient vyžaduje pokoj, podáva sa protizápalová, analgetická liečba, predchádza sa infekčným ochoreniam, veľkej psychickej a fyzickej záťaži, ktoré zhoršujú priebeh roztrúsenej sklerózy.

Využitie magnetoterapie pri liečbe roztrúsenej sklerózy (RS)

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag napomáha zbaviť pacienta niektorých ťažkostí spojených s roztrúsenou sklerózou a skvalitňuje mu život. Pri aplikácii magnetického poľa na mozoček a mozog sa okrem žiaduceho vazodilatačného efektu predpokladá ešte vplyv na prenos vápnikových iónov z vnútra bunky do vonkajšieho priestoru a zvýšenú sekréciu melatonínu. Dochádza k úprave biorytmov spánku a umožňuje mozgu sa lepšie regenerovať. Značne sa zlepšuje stav pacientov, a to hlavne tých, ktorí trpia zlým a obtiažnym vyjadrovaním, zdĺhavým spomínaním a zadrhávaním pri hovorení.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag je z vyššie uvedených dôvodov vhodnou fyziatrickou metódou doplňujúcou celkovú zdravotnú starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou a je aplikovateľná po celú dobu ochorenia súbežne s ostatnou liečbou. Podieľa sa na spomaľovaní progresie choroby a stabilizovaní zdravotného stavu. Vyššie stimulačné frekvencie vedú k priamej stimulácii nervovej aktivity.

Aplikácia magnetoterapie pri liečbe roztrúsenej sklerózy (RS)

Pri liečbe roztrúsenej sklerózy odporučujeme denne programy s rozsahom 2-25 Hz a možnosť striedať s programami 50-81 Hz s vazodilatačným a stimulačným efektom. Vhodný solenoid na hlavu a plochý aplikátor na oblasť chrbtice.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Biomag používam na môj celkový zdravotný stav. Mám sklerózu multiplex a Biomag mi pomáha stav udržiavať.

Marie Nováková

Biomag používam spolu s dcérou, ktorá má sklerózu multiplex. Som spokojná a odporučila by som prístroj ostatným, ktorí majú problémy s pohybovým ústrojenstvom.

Olga Zrostlíková, Bohumín

Využívam programy na sklerózu multiplex a boľavú chrbticu. Po aplikácii sa mi uľaví a lepšie spím.

Eva Dočkalová, Krnov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.