Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Editor: | 1. novembra 2019

Máte problémy s videním, strácate citlivosť, pociťujete mravenčenie a ste neustále unavení? Roztrúsená skleróza môže mať na prvý pohľad nejasné a rôznorodé prejavy. Včasné rozpoznanie ochorenia má zásadný vplyv na jeho ďalší priebeh.

Roztrúsená skleróza mozgomiešna - RS
Obrázok: Roztrúsená skleróza mozgomiešna – RS

Hľadáte riešenie roztrúsenej sklerózy?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis roztrúsenej sklerózy a príčiny vzniku

Roztrúsená skleróza (skrátene RS, latinsky sclerosis multiplex) je zápalovo degeneratívne ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), pri ktorom dochádza k demyelinizačným procesom.

Nastáva imunitná reakcia proti myelinovým obalom vlastných nervových vlákien. Vlákna strácajú svoju funkciu, a to spôsobuje závažné poruchy nervového systému.

Roztrúsená skleróza môže prebiehať opakovane v nárazovom zhoršení s následnou remisiou (vymiznutím príznakov), alebo sa choroba pomaly zhoršuje.

Stredná dĺžka života pacientov je takmer rovnaká ako u zdravých ľudí. Zriedkavo môže mať ochorenie smrtiaci priebeh. Môže tiež dôjsť aj k vyhasnutiu chorobného procesu, a to s trvalým efektom.

Ochorenie sa vyskytuje v každom veku, najviac medzi 20. až 40. rokom života. Častejšie sú postihnuté ženy.

Prvotné príznaky roztrúsenej sklerózy sú nenápadné. Môže ísť o zakopávanie, inkontinenciu moču, obtiažne drobné práce prstami, narastajúcu únavu, poruchy v zmysle neostrosti zraku, závraty, tras a ďalšiu širokú škálu príznakov až po obrny a ďalšie ťažké postihnutia centrálneho aj periférneho nervstva.

Na preukázanie diagnózy sa využíva vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie a rozbor mozgovomiechového moku.

Nie je známe, aké sú presné príčiny ochorenia. Jedným z faktorov je pravdepodobne vrodená dispozícia.

Liečba roztrúsenej sklerózy – zbavte sa ťažkostí

Liečba roztrúsenej sklerózy je len symptomatická, keďže nie je známa príčina ochorenia.

Súčasná liečba dokáže prejavy a priebeh choroby potlačiť. Preto je dôležité začať liečbu okamžite po stanovení diagnózy.

Každé vzplanutie ochorenia (takzvaný atak) spočíva v začatí akútnej terapie. Tá spočíva v podaní kortikosteroidov, ktoré pôsobia protizápalovo a majú za úlohu urýchliť zotavenie z ataku. Pre pacienta je dôležitý pokojový režim.

Dlhodobá terapia má za úlohu znížiť výskyt atakov a celkovo spomaliť priebeh ochorenia.

Je nutné predchádzať infekčným ochoreniam, veľkej psychickej a fyzickej záťaži, ktoré zhoršujú priebeh roztrúsenej sklerózy.

Dôležitá je rehabilitácia a životospráva, vrátane dostatočného príjmu vitamínov.

3D pulzná terapia Biomag je fyziatrickou metódou doplňujúcou celkovú zdravotnú starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklerózou a je aplikovateľná po celý čas ochorenia súbežne s ostatnou liečbou. Jej cieľom je spomaľovať progresiu choroby a zbavovať pacienta niektorých príznakov.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Demyelinizácia – strata myelínu z nervových vlákien axónov. Spôsobuje poškodenie nervov aj mozgu a miechy.
 • Remisia – vymiznutie príznakov a prejavov ochorenia, nie choroby samotnej.
 • Atak – prudký záchvat choroby.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade roztrúsenej sklerózy?

 • Podieľa sa na spomaľovaní progresie ochorenia a stabilizovaní zdravotného stavu.
 • Dochádza k úprave biorytmov spánku a umožňuje mozgu sa lepšie regenerovať.
 • Má vazodilatačný efekt.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) na roztrúsenú sklerózu sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná v troch amerických zdravotníckych zariadeniach na 117 pacientoch potvrdzuje, že pulzná terapia (PEMF) dokáže zmierniť symptómy RS, a to predovšetkým únavu a kŕčovitosť. Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag vďaka svojim efektom má pozitívny vplyv na celkovú kvalitu života pacientov s touto diagnózou. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Biomag používam na môj celkový zdravotný stav. Mám sklerózu multiplex a Biomag mi pomáha stav udržiavať.

Marie Nováková

Biomag používam spolu s dcérou, ktorá má sklerózu multiplex. Som spokojná a odporučila by som prístroj ostatným, ktorí majú problémy s pohybovým ústrojenstvom.

Olga Zrostlíková, Bohumín

Využívam programy na sklerózu multiplex a boľavú chrbticu. Po aplikácii sa mi uľaví a lepšie spím.

Eva Dočkalová, Krnov

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

Vyskúšať prístroje môžete teraz bezplatne

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.