Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Editor: | 20. júna 2019
sexualni-dysfunkce-u-muzu-094
Obrázok: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika sexuálnej dysfunkcie u mužov: Patrí sem nedostatok, alebo strata sexuálnej túžby, poruchy erekcie či impotencia v dôsledku primárnej príčiny – nedostatočná produkcia androgénov (liečebne sa podávajú androgény) a častejšie sekundárnou príčinou býva depresia. K ďalším poruchám patria kompletné a inkompletné poruchy erekcie, predčasná ejakulácia, dysfunkčný orgazmus aj impotencia.

V liečení porúch erekcie a impotencie sa uplatňuje psychoterapia, farmakologické zvyšovanie centrálnej sexuálnej aktivity, vazodilatačné farmaká, inhibítory fosfodiesterázy 5, a i.

Využitie magnetoterapie pri sexuálnych dysfunkciách u mužov (poruchy erekcie, impotencia)

Pri poruchách erekcie a impotencii sa môže nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag veľmi pozitívne uplatniť hlavne svojím vazodilatačným účinkom. Polarizácia krviniek v dôsledku ich prechodu magnetickým poľom aplikátora ovplyvňuje svalový tonus ciev, tepien a vlásočníc – dôjde k ich rozšíreniu a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami.

Ďalej dochádza pôsobením nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie k aktivácii parasympatika a k efluxu Ca2 + iónov, čo vedie aj k povoleniu svaloviny ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. To všetko má vplyv na harmonizáciu srdcovej činnosti, obehu a krvný tlak a samozrejme na zlepšenie stavu porúch erekcie či impotenciu. Vazodilatačný účinok je žiaduci pri všetkých postihnutiach cievneho systému, kde je z rôznych príčin sťažený prietok okysličenej krvi. Zvýšené zásobenie kyslíkom pomáha hojiť a zlepšovať funkciu tkanív a orgánov a zároveň pôsobí protizápalovo.

Aplikácia magnetoterapie pri sexuálnych dysfunkciách u mužov (poruchy erekcie, impotencia)

Pri poruchách erekcie aplikujeme programy vo frekvenčnom rozsahu 2 – 25 Hz, kde sa prejaví ako spazmolytický, tak vazodilatačný efekt. Aplikujeme lokálne posadením na plochý aplikátor a podľa potreby kombinujeme s aplikáciami na chrbticu a hlavu na protistresový efekt a aktivizáciu hormonálnej sekrécie.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Výsledky placebom kontrolovanej štúdie ukázali, že magnetoterapia má výborné účinky na krvný obeh u mužov trpiacich sexuálnymi problémami.

I. V. Karpukhin V. A. Bogomol', Lokálna vákuová magnetoterapia pri impotencii pacientov, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40.

Pri použití rôznych magnetických stimulátorov bolo zaznamenané výrazné zlepšenie u mužov trpiacich rôznymi sexuálnymi poruchami.

I. Gorpinchenko, Použitie magnetických zariadení na liečbu sexuálnych porúch u mužov, Lik Sprava (3-4), 1995, s. 95–97.

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.