Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Editor: | 25. februára 2020

Strácate túžbu po pohlavnom styku, dostavujú sa poruchy erekcie alebo naopak máte problém ovládať svoju ejakuláciu? Problémy spadajúce do kategórie sexuálnych dysfunkcií sa dajú často veľmi účinne riešiť, preto neváhajte a bez obáv sa obráťte na príslušného odborníka.

sexualni-dysfunkce-u-muzu-094
Obrázok: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Hľadáte riešenie sexuálnej dysfunkcie?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis sexuálnej dysfunkcie u mužov a príčiny vzniku

Sexuálna dysfunkcia u mužov zahŕňa stratu sexuálnej túžby, poruchy erekcie, predčasnú ejakuláciu a dysfunkčný orgazmus.

K nedostatku či strate sexuálnej túžby môže dochádzať v dôsledku primárnej príčiny – nedostatočnej produkcii androgénov. Častejšie sekundárnou príčinou býva depresia.

Poruchy erekcie patria medzi najčastejšie. S týmto problémom sa aspoň raz stretne väčšina mužov. Ojedinelé zlyhania nemožno označovať za dysfunkciu. Problémy sa často objavujú s pribúdajúcim vekom.

Na vine môže byť:

 • stres,
 • depresia,
 • zlá životospráva.

Ak problémy trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, hovoríme o erektilnej dysfunkcii (často používaný výraz impotencia).

O predčasnej (nekontrolovanej) ejakulácii hovoríme približne, ak k nej dochádza pred alebo do 15 sekúnd po začiatku súlože, a to v prípadoch, ktoré nie sú následkom dlhodobého chýbania sexuálnej aktivity.

Termínom dysfunkčný orgazmus označujeme problém s dosiahnutím orgazmu, kedy môže napriek vhodnej stimulácii úplne chýbať alebo sa dostavuje po veľmi dlhej dobe.

Liečba sexuálnej dysfunkcie u mužov – zbavte sa ťažkostí

Základom liečby je správna diagnostika príčiny dysfunkcie. Podľa nej zvolí odborník ďalší postup.

V liečení porúch erekcie a impotencie sa uplatňuje psychoterapia, farmakologické zvyšovanie centrálnej sexuálnej aktivity, vasodilatačné farmaká, inhibítory fosfodiesterázy 5 a iné.

Pri poruchách erekcie a impotencii sa môže veľmi pozitívne uplatniť 3D pulzná terapia Biomag a to hlavne svojím vazodilatačným účinkom.

Polarizácia krviniek v dôsledku ich prechodu magnetickým poľom aplikátora ovplyvňuje svalový tonus ciev, tepien a vlásočníc – dôjde k ich rozšíreniu a tým k dokonalému zásobeniu tkanív okysličenou krvou a živinami.

Ďalej dochádza pôsobením terapie k aktivácii parasympatiku a k efluxu Ca2 + iónov, čo vedie tiež k povoleniu svaloviny ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. To všetko má vplyv na harmonizáciu srdcovej činnosti, obehu a krvný tlak a samozrejme na zlepšenie stavu porúch erekcie či impotencie.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Androgény – mužské pohlavné hormóny vznikajúce v semenníkoch, malé množstvá vznikajú tiež v kôre nadobličiek, a to aj u ženy, u ktorej spôsobujú okrem iného ochlpenie v podbrušku a v podpazuší.
 • Inhibítory fosfodiesterázy 5 – lieky, ktoré sa používajú na liečbu erektilnej dysfunkcie. Inhibujú aktivitu fosfodiesterázy 5, ktorá je výrazne zastúpená v kavernóznom telesu penisu a v hladkej svalovine ciev.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade sexuálnej dysfunkcie u mužov?

 • Pomáha svojim vazodilatačným efektom najmä u všetkých variant sexuálnej dysfunkcie, kde je z rôznych príčin sťažený prietok okysličenej krvi.
 • Zvýšené zásobenie kyslíkom pomáha hojiť a zlepšovať funkciu tkanív a orgánov.
 • Pôsobí proti zápalom.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMF) v prípade sexuálnych dysfunkcií u mužov sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia vykonaná ruským lekárskym tímom I. I. Gorpinchenka u 105 mužov potvrdzuje, že liečba pomocou pulznej terapie (PEMF) ponúka o tretinu vyššiu šancu na obnovenie sexuálnych funkcií a zároveň zlepšenie takmer u každého druhého pacienta, ktorý trpí sexuálnou poruchou. Z publikovaného textu vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže pomôcť pri liečbe týchto ťažkostí.  Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Výsledky placebom kontrolovanej štúdie ukázali, že magnetoterapia má výborné účinky na krvný obeh u mužov trpiacich sexuálnymi problémami.

I. V. Karpukhin V. A. Bogomol', Lokálna vákuová magnetoterapia pri impotencii pacientov, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40.

Pri použití rôznych magnetických stimulátorov bolo zaznamenané výrazné zlepšenie u mužov trpiacich rôznymi sexuálnymi poruchami.

I. Gorpinchenko, Použitie magnetických zariadení na liečbu sexuálnych porúch u mužov, Lik Sprava (3-4), 1995, s. 95–97.

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.