Sexuálne poruchy

Editor: | 6. decembra 2018

Výsledky placebom kontrolovanej štúdie ukázali, že magnetoterapia má výborné účinky na krvný obeh u mužov trpiacich sexuálnymi problémami. Táto štúdia skúmala účinky kombinácie pulzového magnetického poľa (PMF) a vákuovej terapie pri liečbe impotencie. Vákuová terapia sa skladala z umiestnenia penisu do hermeticky uzavretého valca s negatívnym tlakom 180-260 mm Hg po dobu 10-12 minút, celkovo 12-15 expozícií. PMF terapia (6 Hz, 30 mT) sa skladala z rovnakej dĺžky a počtu expozícií. Výsledky ukázali, že po kombinovanej liečbe bola u 71% pacientov obnovená sexuálna funkcia, u 17% došlo k zlepšeniu a 17% pacientov nezaznamenalo zmenu. U pacientov liečených iba vákuovou terapiou boli tieto čísla: 51% (obnovenie sexuálnej funkcie), 24% (zlepšenie) a 24% (bez zmeny). IV Karpukhin VA Bogomolje ‚, Lokálne vákuová magnetoterapia pri impotencii pacientov, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, str 38-40. Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia skúmala vplyv slabých magnetických polí u mužov, ktorí trpia rôznymi sexuálnymi poruchami, vrátane zníženej erekcie a predčasnej ejakulácie. Boli použité tri rôzne magnetické stimulátory – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1. Všetci pacienti nosili 3 týždne jedno z troch zariadení. Výsledky ukázali úplné obnovenie sexuálnej funkcie u 38% pacientov v skupine s Biopotenzorem, 31% v skupine s prístrojom Eros, 36% v skupine s prístrojom Bioskan-1 a len 15% v skupine s placebom. Zlepšenie sexuálnych funkcií sa pozorovalo u 42%, 39%, 47% a 18%. I.I. Gorpinchenko, Použitie magnetických zariadení pri liečbe sexuálnych porúch u mužov, Lik Sprava (3-4), 1995, str 95-97.

Sexuálne poruchy a účinky magnetoterapie – Vaše otázky

Zaujali Vás pozitívne účinky magnetoterapie pri sexuálnych poruchách? Chcete sa dozvedieť viac o aplikácii magnetoterapie pri sexuálnych poruchách? Kontaktujte nás!
S dôverou sa na nás obráťte, odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa uplatnenia magnetoterapie pri sexuálnych poruchách.

Súvisiace diagnóza: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)