Stavy po cievnej mozgovej príhode

Editor: | 27. novembra 2019

Máte ochabnutú či necitlivú tvár, ruku alebo nohu? Nie ste schopní normálne artikulovať, strácate rovnováhu? Môže ísť o mozgovú mŕtvicu, pri ktorej ľudia príznaky často podcenia. Včasné rozpoznanie, prvá pomoc a okamžitý transport do nemocnice môže postihnutému zachrániť nielen život, ale aj schopnosť pohybu a rozprávania.

Stavy po cievnej mozgovej príhode
Obrázok: Stavy po cievnej mozgovej príhode

Hľadáte riešenie mozgovej príhody?

Chcete sa zbaviť problémov?

Popis cievnej mozgovej príhody a príčiny vzniku

Cievna mozgová príhoda (CMP, ictus, iktus, mozgová porážka, mozgová mŕtvica alebo tiež mozgový infarkt) je náhle vzniknuté poškodenie mozgu. Podľa mechanizmu vzniku sa delí na cievnu mozgovú príhodu ischemickú a hemoragickú.

Ischemická cievna mozgová príhoda vzniká následkom uzáveru mozgovej tepny. K tomu dochádza na podklade trombózy alebo embólie.

Hemoragická cievna mozgová príhoda vzniká na podklade krvácania z mozgovej cievy.

Vždy ide o akútny stav, ktorý vyžaduje neodkladnú lekársku pomoc. Ochorenie patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti na svete.

K prejavom patrí slabosť až paralýza jednej strany tela, náhle ťažkosti s videním, silná bolesť hlavy, ťažkosti s rečou, problémy s porozumením reči a ďalšie.

Jednoduchá pomôcka na rozpoznanie základných príznakov je FAST test. Ide o skratku anglických slov Face (prejavy na tvári – napríklad poklesnutý kútik), Arm (ruky – neschopnosť udržať predmet), Speech (reč – neschopnosť hovoriť), Time (čas – značí, čo najrýchlejší transport do nemocnice).

Medzi rizikové faktory vzniku patria:

 • vysoký krvný tlak,
 • nedostatok pohybu,
 • zvýšená hladina cholesterolu,
 • fajčenie
 • cukrovka,
 • nadváha.

Liečba cievnej mozgovej príhody – zbavte sa ťažkostí

Liečba cievnej mozgovej príhody v akútnom štádiu je zameraná na udržanie vitálnych funkcií, protiedémovú terapiu, prípadnú trombolytickú liečbu a normalizáciu krvného tlaku.

Po stabilizácii životných funkcií je započatá rehabilitácia. Postupuje sa od rehabilitačného ošetrovania cez pasívnu rehabilitáciu k aktívnemu cvičeniu.

Do rehabilitačného procesu vedľa fyzioterapeuta sa zapája tiež logopéd a ergoterapeut.

Vhodnou metódou, ako predísť mozgovej mŕtvici, je pravidelné cvičenie, obmedzenie tukov, cukrov a alkoholu.

V rámci rehabilitácie hrá významnú úlohu 3D pulzná terapia Biomag, ktorá pomáha riešiť problémy spojené s cievnou mozgovou príhodou. Jej cieľom je zlepšiť metabolické podmienky pre normálnu funkciu nervových buniek a podporiť pohybovú a inú rehabilitáciu.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Ergoterapia – metóda liečby a rehabilitácie chorých pomocou vykonávania primeranej práce, ktorá umožňuje zlepšiť ich fyzický aj psychický stav a poskytuje aj sociálne uplatnenie.
 • Trombóza – dej, pri ktorom dochádza k zrazeniu krvi za vzniku trombu.
 • Embólia – zavlečenie, zaklínenie útvaru (embolus) v cievach vedúce k ich upchatiu a následnej nedokrvenosti (ischémii) príslušnej časti tela (mozog, pľúca, končatina).

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade cievnej mozgovej príhody?

 • Svojim vazodilatačným efektom na prekapiláry a kapiláry významne pomáha zlepšovať mikrocirkuláciu.
 • Zaisťuje prísun kyslíka a živín do postihnutých oblastí mozgu.
 • Pôsobí proti opuchom.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Klinicky najvýznamnejšie účinky 3D pulznej terapie Biomag u pacientov po cievnej mozgovej príhode spočívajú najmä v jej vazodilatačnom a hojivom efekte.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Ako masér odporúčam magnetoterapiu svojim klientom. Vynikajúce výsledky sú zaznamenané pri uvoľnení chrbtového svalstva, ktoré je stuhnuté od nachladnutia, prievanu. Ďalej u dojčiat s detskou mozgovou obrnou, pri stavoch po cievnych mozgových príhodách, zamrznutých ramenách …

Lenka Vidurková, Vracov

Môj manžel bol po silnej mozgovej príhode vo vážnom stave. Pristroj si veľmi obľúbil, denne používal a stav sa mu zlepšoval.

Mária Krištofová, Proč

Som 5 rokov po mozgovej cievnej príhode. Jako následok mi zostalo ochrnutie pravej strany tela. Rehabilitáciou a kúpeľnou liečbou zlepšenie. Iba pravá ruka, čiastočne pravá noha zostali menej funkčné. Používaním prístroja Biomag môžem vyhlásiť zlepšenie.

Ivan Boreš, Prachatice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.