Stavy po cievnej mozgovej príhode

Editor: | 20. júna 2019
Stavy po cievnej mozgovej príhode
Obrázok: Stavy po cievnej mozgovej príhode

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika cievnej mozgovej príhody (CMP): Cievna mozgová príhoda je náhle vzniknutá mozgová porucha, väčšinou ložisková, ktorá je spôsobená poruchou mozgovej cirkulácie z ischemickej príčiny, hemoragickej, intracerebrálnej a spinálnej príčiny.

Podľa priebehu delíme cievne mozgové príhody na tranzitórne (prechodné) s odznením do 24 hodín hodín (je varovným signálom), reverzibilné, ktoré trvajú od 24 hodín do 14 dní, a potom odznievajú, (môže zanechať malý funkčný deficit), progredujúce (postupujúce), ktoré vznikajú pokračujúcou trombózou so zlyhávaním kompenzačných mechanizmov mozgovej cirkulácie a dokončené cievne mozgové príhody s ireverzibilným ložiskovým postihnutím a s trvalým funkčným deficitom. Liečba cievnej mozgovej príhody v akútnom štádiu je zameraná na udržanie vitálnych funkcií, protiedémovú terapiu, prípadne trombolytickú a normalizáciu krvného tlaku. Po zvládnutí akútnej cievnej mozgovej príhody sa začne s rehabilitáciou.

Využitie magnetoterapie pri stavoch po cievnej mozgovej príhode

V rámci včasnej rehabilitácie (väčšinou po prepustení pacienta z hospitalizácie po zvládnutí akútneho štádia) možno aplikovať nízkofrekvenčnú pulznú magnetoterapiu Biomag, ktorá svojím vazodilatačným efektom na prekapiláry a kapiláry významne zlepší mikrocirkuláciu, prísun kyslíka a živín do postihnutých oblastí mozgu a pôsobí zároveň protiopuchovo. Tým zlepší metabolické podmienky na normálnu funkciu nervových buniek a podporí pohybovú a inú rehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode.

Aplikácia magnetoterapie pri stavoch po cievnej mozgovej príhode

Pri stavoch po cievnej mozgovej príhode aplikujeme programy vo frekvenčnom rozsahu 2 – 25 Hz, kde sa prejaví spazmolytický a vazodilatačný efekt. Aplikujeme solenoidom na hlavu a prípadne plochým aplikátorom na oblasť krčnej chrbtice.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Ako masér odporúčam magnetoterapiu svojim klientom. Vynikajúce výsledky sú zaznamenané pri uvoľnení chrbtového svalstva, ktoré je stuhnuté od nachladnutia, prievanu. Ďalej u dojčiat s detskou mozgovou obrnou, pri stavoch po cievnych mozgových príhodách, zamrznutých ramenách …

Lenka Vidurková, Vracov

Môj manžel bol po silnej mozgovej príhode vo vážnom stave. Pristroj si veľmi obľúbil, denne používal a stav sa mu zlepšoval.

Mária Krištofová, Proč

Som 5 rokov po mozgovej cievnej príhode. Jako následok mi zostalo ochrnutie pravej strany tela. Rehabilitáciou a kúpeľnou liečbou zlepšenie. Iba pravá ruka, čiastočne pravá noha zostali menej funkčné. Používaním prístroja Biomag môžem vyhlásiť zlepšenie.

Ivan Boreš, Prachatice

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.