Stimulácia svalov a rozvoj svalovej sily

Editor: | 6. decembra 2018

Stimulácia svalov a rozvoj svalovej sily vplyvom nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa boli na 18 dobrovoľníkoch novo testované ruským tímom R.M Gorodnicheva a výsledky boli publikované v ich štúdii v roku 2014.

Muži, ktorí sa zúčastnili experimentu, boli náhodne, ale s pomernou svalovou silou, rozdelení do experimentálnej a kontrolnej skupiny. Obe skupiny absolvovali desaťdňové cvičenie plantárnej flexie chodidiel (postavenie sa na špičky), ale len v experimentálnej skupine boli lýtkové svaly, (špecificky gastroknemius), pri ich kontrakciách vystavené pôsobeniu nízkofrekvenčného pulzového magnetického poľa.

Sila krútiaceho momentu chodidla, inými slovami sila, ktorú dobrovoľník vydával do chodidiel pri stavaní sa na špičky, sa v priemere výrazne zvýšila po desaťdňovom tréningu v experimentálnej skupine, a to o 24%. V kontrolnej skupine k výraznej zmene nedošlo.

Výsledky tohto experimentu teda potvrdzujú, že nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole stimuluje svaly až do takej miery, že dochádza k väčšiemu rozvoju sily u človeka.

Zdroj: Gorodnichev, R. et al. (2014) The effect of electromagnetic stimulation on the parameters of muscular strength. Human Physiology. 40 (1), 65–69.

Vplyv elektromagnetickej stimulácie na parametre svalovej sily / The effect of electromagnetic stimulation on the parameters of muscular strength
 
http://link.springer.com/article/10.1134%2FS0362119713040051
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Svalová únava

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)