Svalová únava

Editor: | 20. júna 2019
Svalová únava
Obrázok: Svalová únava

Hľadáte riešenie zdravotných problémov?

Spýtajte sa nás

Charakteristika programu svalová únava: Únava svalov po tréningu, po ťažkej fyzickej práci a pri stavoch vyčerpanosti obmedzuje ďalšie fyzické aktivity a pri nedostatočnej regenerácii vedie k mikrotraumatom a chronickému poškodeniu.

Cieľ aplikácie magnetoterapie pri svalovej únave

Cieľom aplikácie pri svalovej únave je zmierniť bolesť a vytvoriť metabolické podmienky pre urýchlenú regeneráciu svalov.

Popis svalovej únavy

Sval potrebuje pre svoju prácu kyslík a je limitovaný stavom energetických zásob glykogénu. V prípade zvýšenia intenzity aeróbnej záťaže, ktorá vyžaduje väčšie dávky kyslíka, než je transportný systém schopný zabezpečiť, prechádza pracujúce svalové tkanivo na anaeróbny spôsob získavania energie. Dochádza k nadprodukcii laktátu a rozvoju metabolickej acidózy. Laktát znižuje mobilizáciu tukových rezerv a vedie k väčšiemu uplatneniu glykogénu ako zdroju energie. Limitujúcim faktorom je potom kritický pokles glykogénových zásob a nasledujúca hypoglykémia predovšetkým v CNS. Dôsledkom je pokles glykolýzy so znížením tvorby ATP a CP. Acidóza zhoršuje podmienky pre vznik a vedenie svalových potenciálov, zhoršuje kontraktilitu svalstva. Potom hovoríme o fyziologickej svalovej únave, ktorú pociťujeme ako ťažobu, slabosť, prípadne bolesť alebo stuhnutie kostrových svalov. Unavené, vyčerpané svaly majú sklon ku trasu a kŕčom. Pri svalovej únave sa prejavuje pokles svalovej sily, strata rýchlosti a jemnej koordinácie pohybov (Nauza). Pri opakovanej pohybovej činnosti, kedy prestávky nie sú dostatočné na to, aby nastalo úplné zotavenie, nastáva akútna patologická únava (Máček, Vávra), ktorá môže končiť zlyhaním krvného obehu a smrťou a pri chronickej patologickej únave môže viesť k zmenšeniu a atrofii svalových vlákien, ktoré sú nahradzované väzivovým tkanivom.

Využitie magnetoterapie pri svalovej únave

Pri svalovej únave je nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia Biomag optimálna rehabilitačná metóda, ktorá vedie k okamžitej vazodilatácii, zvýšenému prísunu kyslíka a živín do exponovaných svalov, urýchľuje vyplavenie kyslých metabolitov a pritom tlmí bolesť a uvoľňuje kŕče a kontraktúry. Tým dochádza k zníženiu svalovej únavy. Aplikujeme na danú oblasť vazodilatačné a stimulačné frekvencie na podporu regenerácie plochým aplikátorom a dopĺňame pitným režimom s použitím magnetizovanej vody.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Prístroj som si zadovážil z dôvodu odstránenia bolestí lýtkového svalu, tie sa objavovali pri zvýšenej fyzickej námahe. Liečbu som podporoval ďalšími prostriedkami. Stav sa postupne zlepšoval, došlo ku skráteniu doby rehabilitácie, bolesti vymizli.

Evžen Kraus, Doksy

Používame lekárom predpísané lieky a vo večernej dobe využívame váš prístroj. Zvlášť pri zvýšenej fyzickej námahe v priebehu prác na záhrade. Pri raste únavy častejšie využívame opakovanie liečebných cyklov.

Stanislav Košvanec, Křinec

Prístroje Biomag by som odporučila športovcom. V kombinácii s ďalšími rehabilitačnými prostriedkami možno pulzových magnetických polí veľmi účinne využívať na prevenciu, ako aj na liečbu ťažkostí spojených so športovým výkonom.

Ludmila Formanová, Čáslav

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

  • Diabetes
  • Bolesti chrbtice
  • Bercové vredy – vredy predkolenia
  • Vysoký tlak
  • Karpálny tunel
  • Artrózy kĺbov
  • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag – Teraz za akčnú cenu

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celej Slovenskej republike.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať. Cena tejto služby sa pohybuje zvyčajne okolo 70 €, podľa vzdialenosti od najbližšieho partnera Biomag.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu u vás alebo u najbližšieho partnera Biomag. Teraz úplne bezplatne!

Zákazník

Položky označené* sú povinné.

reCAPTCHA
Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.