Terapia funkčných porúch pohybového aparátu

Editor: | 6. decembra 2018

Terapia funkčných porúch pohybového aparátu za pomoci bežnej pulznej magnetoterapie, a hudobne riadenej pulznej magnetoterapie bola na celkom 270 pacientoch vyhodnotená v práci talianskeho tímu C. Coralla (2012) na Università di Siena.

Účinky oboch typov pulznej magnetoterapie boli porovnané nielen vzájomne, ale aj oproti kontrolnej placebo skupine, a to u 90 pacientov trpiacich osteoartrózou, u 30 pacientov trpiacich syndrómom karpálneho tunela a u 150 pacientov trpiacich buď krčnou spondylózou alebo ramennou periartritídou.

Princíp hudobne riadenej pulznej magnetoterapie je založený na pôvodnej sínusovej pulznej magnetoterapii s frekvenciami do 100 Hz a intenzitou v rade jednotiek militesla.

Záznam hudobnej skladby, v tomto prípade Koncert č. 2 c moll pre klavír a orchester, op. 18 Sergeja Rachmaninova, moduluje pulzové magnetické pole, no intenzita, frekvencia i tvar pulzov sa v danom rozmedzí pôvodnej pulznej magnetoterapie (do 100 Hz) mení v závislosti na skladbe.

Všetky vyhodnotenia potvrdili výraznú účinosť a bezpečnosť, oboch typov pulznej magnetoterapie oproti placebu.

Konkrétne výsledky nezaznamenali výraznejší rozdiel medzi štandardnou pulznou magnetoerapiou a hudobne riadenou verziou. Obe varianty potvrdili analgetické a protizápalové účinky pulznej magnetoterapie na funkčné porúchy pohybového aparátu.

Zdroj: Corallo, C. et al. (2012) Therapeutic application of musically modulated electromagnetic fields in the treatment of musculoskeletal disorders. European Journal of Inflammation (BIOLIFE, s.a.s.). 10 (3), 257–267.

Terapeutická aplikácia hudobne modulovaného elektromagnetického poľa pri liečbe porúch pohybového aparátu / Therapeutic application of musically modulated electromagnetic fields in the treatment of musculoskeletal disorders

http://www.biolifesas.org/ejoi/contentsEJI10-3.pdf

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Pred masážou

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)