Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)

Editor: | 4. júla 2019

Počujete šumenie, hučanie alebo pískanie v ušiach? Všetky tieto a ďalšie nepríjemné zvuky v ušiach alebo hlave môžu sprevádzať ochorenie nazývané ušný šelest čiže tinnitus.

Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)
Obrázok: Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)

Chcete si uľaviť od problémov?

Chcete sa zbaviť bolesti?

Popis tinnitu a príčiny vzniku

Tinitus je sluchový vnem, ktorý nemá zvukový zdroj vo vonkajšom prostredí človeka. Jeho zdroj môže byť ušný aj mimoušný.

Tinnitus môže byť sprevádzaný aj závratmi (motaním hlavy), spôsobuje úzkosti a nespavosť. Prejavy sa spravidla zvýrazňujú a prehlbujú pri psychickej záťaži.

Objektívny tinitus predstavuje vzácny jav, kedy zvuky počuje aj vyšetrujúci. Objektívna forma príznaku sa spravidla viaže k narušeniu tvaru niektorej z častí sluchového ústrojenstva. Môže ísť napríklad o vyčnievajúcu Eustachovu trubicu, zášklby podnebného svalstva, cievnu výduť v blízkosti ucha a iné príčiny.

Subjektívny tinnitus počuje iba pacient. Subjektívny príznak je veľmi rozšírený. Môže byť spojený napríklad so sluchovou poruchou, poruchou prekrvenia vnútorného ucha, zápalmi, poškodením sluchu silným zvukovým podnetom, profesionálnou nedoslýchavosťou, úrazmi ucha a radom ďalších porúch.

Tinnitus môže vyvolať tiež napríklad stres, hluk, fajčenie, alkohol, drogy, vysoký krvný tlak, cievne alebo srdcové ochorenia, postihnutie krčnej chrbtice, mozgové nádory, hormonálne poruchy.

Tinnitus, čiže ušné šelesty, predstavujú príznak sprevádzajúci rad ochorení. Ušné šelesty sa môžu vyskytovať napríklad ako súčasť  Menierovej choroby. Ušné šelesty sú však zaznamenávané aj v prípadoch, keď je sluch bez známok postihnutia.

Nad 60 rokov veku jeho výskyt narastá.

Liečba tinnitu – riešte Vaše ťažkosti

Stratégie riešenia tinnitu sú rovnako rôzne, ako jeho príčiny. V rozhovore s pacientom sú skúmané subjektívne vlastnosti šelestov.

Urobia sa audiometrické vyšetrenia (na určenie rozsahu postihnutia sluchu) a prípadne doplnkovo otomikroskopické vyšetrenia a vyšetrenia prevodového systému ucha (podrobné vyšetrenie uší mikroskopom). Často je nutné zapojiť neurologické, interné, očné a psychiatrické vyšetrenie.

Ak je objavená príčina tinnitu, spočíva liečba práve v jej odstránení.

Pri chronických formách bez zjavnej príčiny je nutné zmierniť príznak napríklad zariadením na maskovanie zvukov, alebo takzvaným kochleárnym implantátom.

V ostatných rokoch je aplikovaná metóda na riešenie chronického tinnitu v podobe stimulácie mozgovej kôry v oblasti ľavého spánkového laloku 3D pulznou terapiou.

3D pulzná terapia Biomag pomáha riešiť tinnitus.

Vysvetlenie vybraných pojmov:

 • Kochleárny implantát – ušný implantát, ktorý vo vnútornom uchu nahrádza funkciu slimáka.
 • Audiometrické vyšetrenie – vyšetrenie na určenie rozsahu postihnutia sluchu.
 • Otomikroskopické vyšetrenie – podrobné vyšetrenie uší mikroskopom.
 • Eustachova trubica – sluchová trubica, spája nosohltan a dutinu stredného ucha.

Patentovaná 3D pulzná terapia Biomag. Ako pôsobí?

Základným princípom pôsobenia 3D pulznej terapie Biomag je generovanie elektromagnetických pulzov. Tieto pulzy cez odev aj cez celú hĺbku tkaniva prenikajú až do miesta cielenej aplikácie. Pulzy majú špeciálne vyvinuté biotropné parametre (napríklad frekvenciu, tvar, intenzitu) tak, aby čo najlepšie ovplyvňovali rôzne zdravotné ťažkosti.

Pre túto liečbu na princípe elektromagnetických pulzov sa všeobecne používa pojem pulzná magnetoterapia (v angličtine sa zvyčajne používa skratka PEMF).

Patentovaná 3D technológia Biomag navyše zaisťuje presnejší a nerušený tvar pulzov, zvyšuje výkon a pulzy vďaka nej môžu pôsobiť z rôznych strán. Ide tak o úplne novú a unikátnu medicínsku technológiu na trhu.

Aké sú výhody terapie v prípade tinnitu?

 • Pomáha zlepšiť prietok krvi drobnými tepničkami a kapilárnym riečiskom.
 • Zlepšuje podmienky pre normálnu funkciu.
 • Vďaka jednoduchému ovládaniu možno aplikovať aj v domácej starostlivosti.
 • Ide o riešenie bez ďalších liekov.
 • Ide o neinvazívnu metódu.

3D terapia Biomag a jej účinky - vysvetľuje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulznej terapie – vedecké štúdie

Efekty pulznej terapie (PEMFA) na tinnitus sú podložené mnohými štúdiami. Napríklad klinická štúdia z roku 2006 uskutočnená autormi pôsobiacimi na Katedre psychiatrie, psychosomatiky a psychoterapie v nemeckom Regensburgu preukazuje, že stimulácia pulznou terapiou môže efektívne liečiť chronický tinnitus. Z uvedeného vyplýva, že 3D pulzná terapia Biomag môže zmierniť prejavy tinnitu a oslabiť vnímanie príznakov. Viac o vedeckej štúdii.

Pozitívne efekty aplikácií pulzového magnetického poľa (PEMF) dokladajú klinické štúdie od významných autorít a renomovaných inštitúcií.  Najnovší zoznam týchto klinických štúdií nájdete na tejto stránke. Kontaktujte nás a radi vám pomôžeme ľahko sa orientovať v týchto odborných dátach.

Na našom oddelení je aplikácia magnetického pulzového poľa veľmi dobre využívaná. Oceňujeme možnosť aplikácie nielen podľa čísiel programu, ale aj možnosť vytvárania vlastných programov. Prístroj je malý, dobre sa ovláda, ovládanie je jednoduché, pri veľmi dobrom výkone.

Fakultná nemocnica Na Bulovce Praha – Oddelenie liečebnej rehabilitácie

Liečenie pulzovým magnetickým poľom v našich kúpeľoch používame viac ako 10 rokov. Prístroje Biomag používame v rámci rehabilitačnej aj kúpeľnej liečby. Kombinácia magnetoterapie s inými rehabilitačnými metódami je veľmi výhodná, pretože dochádza k sčítaniu účinkov magnetoterapie s inými metódami (účinku proti bolesti, proti opuchu, regeneračného účinku a myorelaxačného).

Anenské slatinné kúpele – Lázně Bělohrad

S prístrojom sme spokojní, dobrá je aj manipulácia s aplikátormi a dobré sú liečebné výsledky. Odozva od pacientov je kladná. Frekvencia využitia je zhruba 50 aplikácií týždenne.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

Pristroj používam na bolesti chrbtice, šumenie v ušiach, vysoký tlak, kĺby.

Emília Dobríková, Sliač

Biomag mi pomáha na uši – tinnitus, chrbticu, ramená a kĺby a povedala by som aj na vyšší tlak a upokojenie.

Hana Skřiváčková, Rokytnice nad Jizerou

S prístrojom Biomag som spokojný. Využívam ho pri bolestiach krížov, kolien, bedier, zápalu prostaty, tinnitusu a magnetizácii pitnej vody.

Karel Suk, Velký Borek

* Informačný dodatok: Výsledky terapie môžu byť individuálne a nemusia tak vždy zodpovedať tu zverejneným skúsenostiam.

Lekári a naši ďalší klienti využívajú pulznú terapiu Biomag aj na tieto ochorenia a ťažkosti:

 • Diabetes
 • Bolesti chrbtice
 • Bercové vredy – vredy predkolenia
 • Vysoký tlak
 • Karpálny tunel
 • Artrózy kĺbov
 • Ďalšie ťažkosti

Rezervujte si vyskúšanie 3D pulznej terapie Biomag

Spoločnosť Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostredníctvom certifikovaných partnerov možnosť vyskúšania 3D pulznej terapie Biomag po celom Slovensku.

Cieľom je, aby sa každý mohol s prístrojmi a terapiou zoznámiť a osobne ju otestovať.

Využite túto možnosť a vyskúšajte patentovanú 3D pulznú terapiu.

 

Zákazník

Zanechajte kontakt nášmu špecialistovi

 • ✓ Poskytne Vám všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú
 • ✓ Posúdi Vaše zdravotné ťažkosti
 • ✓ Pomôže s výberom najvhodnejšieho prístroja
 • Umožní vyskúšanie a prípadne pre Vás zaistí objednanie prístrojov

Položky označené* sú povinné.

Zásady ochrany osobných údajov tu.Informatívny dodatok k spracovaniu osobných údajov tu.