Tvorba nových buniek a obmedzenie vzniku jaziev

Editor: | 6. decembra 2018

Tvorbu nových buniek a obmedzenie vzniku jaziev, prípadne celulitídy overoval tím, ktorý skúmal, ako pulzná magnetoterapia s frekvenciou 50 Hz a intenzitou 1 mT pôsobí na endoteliálne bunky ciev a teda aj kvalitu prekrvenie.

Po užití magnetoterapie došlo k výraznému zvýšeniu proliferácie – rastu a tvorbe buniek, a predovšetkým k ich rýchlejšej migrácii, čím vzniká menej jaziev.

Pulzná magnetoterapia tiež v tomto prípade pomohla fosforylácii VEGFR-2 a teda aj ľahšej aktivácii vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora, ktorý okrem iného zmierňuje postupnú degradáciu buniek.

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia tak účinne pôsobí proti naprogramovanej bunkovej smrti v genóme, čím spomaľuje starnutie buniek.

Zdroj: Delle Monache, S. et al. (2008) Extremely Low Frequency Electromagnetic Fields (ELF-EMFs) Induce In Vitro Angiogenesis Process in Human Endothelial Cells. Bioelectromagnetics, 29(8), 640-648.

Extrémne nízkofrekvenčné elektromagnetické pole vyvoláva in vitro angiogenetický proces v ľudských endoteliálnych bunkách / Extremely low frequency electromagnetic fields (ELF-EMFs) induce in vitro angiogenesis process in human endothelial cells

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18512694

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Celulitída

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)