Účinky magnetoterapie na zrakové funkcie

Editor: | 6. decembra 2018

Účinky magnetoterapie na zrakové funkcie,bioelektrickú aktivitu sietnice, vodivosť a vnútroočný obeh sledovala u 88 pacientov a celkom 160 očí s atrofiou zrakového nervu štúdia ruského lekárskeho tímu (Zobina et al., 1990).

Nízkofrekvenčná pulzná magnetoterapia s intenzitou 10 mT bola u každého pacienta aplikovaná počas liečby pri 10 až 15 sedeniach s dobou expozície vždy 7-10 minút.

Výsledky ukázali, že zraková ostrosť u pacientov s nízkymi hodnotami ostrosti (pod 0,04 dioptrie) sa zlepšila v 50% prípadov. Predovšetkým sa však zistilo, že u pacientov s atrofiou zrakového nervu liečba zlepšuje prietok krvi okom. Skrátila sa totiž doba vodivosti stimulácie pozdĺž zrakových ciest a celkovo sa tak zlepšila stimulácia sietnicových gangliových buniek. Optimálne výsledky sa dosiahli po 10 terapeutických sedeniach. Zopakovaním liečby po 6-8 mesiacoch došlo k ustáleniu týchto pozitívnych účinkov pulznej magnetoterapie.

Táto štúdia teda inými slovami potvrdila, že pulzná magnetoterapia nielenže zlepšuje ostrosť zraku u pacientov s atrofiou zrakového nervu, ale že tento liečebný účinok je spôsobený pozitívnym pôsobením na vnútroočný obeh.

 

Zdroj: Zobina, L. V., Orlovskaia, L. S., Sokov, S. L., Sabaeva, G. F., Kondé, L. A., Iakovlev, A. A. (1990) Эффективность магнитотерапии в атрофии зрительного нерва. Предварительное исследование, 106 (5), s. 54-57.

Účinnosť magnetoterapie na atrofiu zrakového nervu / Эффективность магнитотерапии в атрофии зрительного нерва. Предварительное исследование

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2264232

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Atrofia nervus opticus, šerosleposť

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)