Účinnosť pulznej magnetickej terapie u laterálnej epikondylitídy

Editor: | 6. decembra 2018

Skupina 60 pacientov s tenisovým lakťom sa zúčastnila klinickej štúdie, počas ktorej podstúpila celkom pätnásť tridsaťminútových aplikácií pulznej magnetoterapie o frekvenciách 4.6 Hz a 25 Hz a výkone 6 mT. Liečebné efekty u pacientov boli hodnotené proti kontrolnej skupine, ktorá absolvovala slepé aplikácie magnetoterapie a proti skupine, ktorej boli podávané kortikosteroidy.

Ľudia trpiaci tenisovým lakťom sa veľakrát zdĺhavo vracajú k bežným pohybovým aktivitám, a aj preto je štúdia, ktorá skúmala úspešnosť aplikácií pulzného magnetického poľa na liečbu tenisového lakťa veľmi prínosná.

Miera bolesti bola hodnotená v stave pokoja, pri námahe, v noci, pri ohýbaní zápästia a pri rotácii predlaktia. Prah bolesti bol testovaný tlakomerom. Všetci pacienti prešli týmto zhodnotením pred terapiou, po ukončení terapie a po ďalších troch mesiacoch.

Bolesť pri námahe a pri ohýbaní zápästia bola významne znížená u skupiny, ktorá absolvovala liečebnú pulznú magnetoterapiu. Výsledky štúdie potvrdili, že pulzná magnetoterapia rýchlejšie znižuje bolesť spôsobenú tzv. tenisovým alebo golfovým lakťom.

Zdroj: Uzunca, K. et al. (2007) Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis. Clinical Rheumatology. [Online] 26 (1), 69–74.

Účinnosť pulznej magnetickej terapie na laterálnu epikondylitídu / Effectivenes of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16633709

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Tenisový lakeť

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)