Účinnosť repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie na tinnitus

Editor: | 6. decembra 2018

Účinnosť repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie na tinnitus bola overovaná pomocou metódy neurozobrazenia SPECT, čiže pomocou metódy jednofotónovej emisnej výpočtovej tomografie. Štúdie sa zúčastnilo 20 pacientov.

Pre porovnanie bolo toto neurozobrazení vykonané u dvadsiatich pacientov najprv 14 dní pred terapiou a potom krátko po jej absolvovaní.

Výsledky neurozobrazenia poukázali na zníženú metabolickú aktivitu v spodnom ľavom spánkovom laloku (primárna sluchová kôra), konkrétnejšie v oblastiach zodpovedných za vizuálne rozpoznávanie vzorov, vizuálnu pamäť, ale aj z menšej časti za audiovizuálnu integráciu.

Tieto výsledky neurozobrazenia naznačujú, že zlepšenie stavu u ľudí s diagnostikovaným tinnitom priamo súvisí s magnetickou stimuláciou procesov audiovizuálneho zjednocovania v mozgu, čomu nahráva aj fakt, že audiovizuálne tréningy sú dobre známou liečebnou stratégiou pri tinnite.

U hlavnej skupiny bolo po aplikácii pulznej magnetoterapie o frekvencii 1 Hz zaznamenávané výrazné zlepšenie už po piatich sedeniach a efekt vydržal až šesť mesiacov od skončenia celkovej terapie.

Zdroj: Marcondes, R. A. et al. (2010) Repetitive transcranial magnetic stimulation improve tinnitus in normal hearing patients: a double-blind controlled, clinical and neuroimaging outcome study. European Journal of Neurology. 17 (1), 38–44.

Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia zlepšuje tinnitus u pacientov s normálnym sluchom / Repetitive transcranial magnetic stimulation improve tinnitus in normal hearing patients

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19614962

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Tinnitus (ušné šelesty, pískanie v ušiach)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)