Účinnosť transkraniálnej magnetickej stimulácie na migrénu

Editor: | 6. decembra 2018

Účinnosť repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácie na migrénu bola na 11 pacientoch overovaná v pilotnej štúdii talianskeho výskumného tímu z palermskej univerzity (Brighina et al., 2004).

Keďže funkčná magnetická rezonancia (fMRI) odhalila pri dorzolaterálnej prefrontálnej mozgovej kôry schopnosť potláčať bolesť, bola tu veľká pravdepodobnosť, že by mohla repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia tejto oblasti zmierniť chronickú migrénu.

Z 11 pacientov trpiacich chronickou migrénou ich 6 bolo priradených do experimentálnej skupiny a zvyšných 5 podstúpilo liečbu s náhradkou prístroja.

Celkovo bolo počas štyroch týždňov vykonaných 12 aplikácií pulznej magnetickej stimulácie s frekvenciou 20 Hz.

Z výsledkov vyplynulo, že v experimentálnej skupine, ktorá podstúpila magnetickú stimuláciu sa oproti kontrolnej skupine výrazne zmiernila bolesť hlavy aj jej početnosť.

Magnetická stimulácia teda dokáže svojimi terapeutickými účinkami jednoznačne zmierniť chronickú bolesť hlavy, ale aj prejavy bežnej a chronickej migrény.

Zdroj: Brighina, F. et al. (2004) rTMS of the prefrontal cortex in the treatment of chronic migraine: a pilot study. Journal of the Neurological Sciences. 22767–71.

rTMS prefrontálnej mozgovej kôry pri liečbe chronickej migrény: pilotná štúdia / rTMS of the prefrontal cortex in the treatment of chronic migraine: a pilot study
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15546593
 

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Migréna

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)