Úľava od bolestí pri náhrade kolenného kĺbu

Editor: | 6. decembra 2018

Úľava od bolestí pri náhrade kolenného kĺbu u 33 pacientov bola zámerom talianskeho výskumného tímu P. Adravantiho (2014) pri testovaní liečby nízkofrekvenčnou pulznou magnetoterapiou s frekvenciami 75 Hz a intenzitou 1,5 mT.

Už dlhé roky je s operáciou kolenného kĺbu a jeho totálnou náhradou spokojných viac a viac pacientov. To však so sebou nesie u viac ako tretiny týchto pacientov aj dlhodobé, až ročné, pooperačné bolesti. Cieľom tejto štúdie bolo pokúsiť sa hneď v počiatku po operácii ovplyvniť bolestivosť a zápal a zabrániť tak dlhodobej bolesti a funkčným obmedzeniam kolenného kĺbu.

Vybraní pacienti, ktorí sa podrobili úplnej náhrade kolenného kĺbu, boli náhodne pridelení buď do experimentálnej, alebo kontrolnej skupiny. Liečba trvala celkom 60 dní a pulzná magnetoterapia bola každý deň aplikovaná štyri hodiny. Výsledky boli medzi skupinami porovnané po 1, 2 a 6 mesiacoch.

Už pri prvom vyhodnotení, teda mesiac po operácii, sa prejavili analgetické a hojivé účinky nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie. U experimentálnej skupiny boli bolesť aj opuch výrazne menšie a funkčnosť kolena oveľa lepšia. A tiež po šiestich mesiacoch bola bolesť v tejto skupine omnoho miernejšia, ako u kontrolnej skupiny bez aplikácií.

Dokonca aj po troch rokoch si na problémy s chôdzou a ťažkú bolesť sťažovalo oveľa menej pacientov v experimentálnej skupine, než v tej kontrolnej.

Včasná aplikácia nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie na pooperačnú podporu hojenia a zmiernenie zápalových zmien kolena teda dokáže značne uľaviť od následnej dlhodobej bolesti a je preto doporučovaná pre dokončenie celkovej liečby u pacientov, ktorí podstúpili úplnú náhradu kolenného kĺbu.

Zdroj: Adravanti, P. et al. (2014) Effect of pulsed electromagnetic field therapy in patients undergoing total knee arthroplasty: a randomised controlled trial. International Orthopaedics. [Online] 38 (2), 397–403.

Vplyv pulznej magnetoterapie na pacientov podstupujúcich úplnú náhradu kolenného kĺbu: randomizovaná, kontrolovaná skúška / Effect of pulsed electromagnetic field therapy in patients undergoing total knee arthroplasty: a randomised controlled trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24352823

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Bolesti kĺbov

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)