Vplyv magnetizovanej vody na plodnosť

Editor: | 6. decembra 2018

Vplyv magnetizovanej vody na plodnosť na zvieracom modeli skúmal výskumný tím L. Hafiziho (2014), a to nielen porovnaním úspešnosti vyvolanej superovulácie, ale aj bližšie analýzou výstelky vajcovodov a maternice.

Dôležitým ukazovateľom bola výška buniek epitelu vo vajcovodoch a maternici. Dostatočná výška týchto výsteliek, je nevyhnutne potrebná pre správne uhniezdenie oplodneného vajíčka. Pri nedostatočnej výške výstelky by sa nemuselo vajíčko uhniezdiť v maternici, ale mohlo by byť vyplavené z tela preč.

Účinok magnetizovanej vody bol v tomto prípade potvrdený, keďže boli vypozorované vyššie bunky epitelu vo vajcovodoch. A nielen to. Magnetizovaná voda tiež oveľa viac navýšila počty corpus lutea (žlté teliesko – dočasná žľaza) a teda aj šancu na otehotnenie.

Za normálnych okolností sa nový corpus luteum vytvorí pri každom menštruačnom cykle. Je nevyhnutný k naštartovaniu a udržiavaniu. V tejto štúdii však superovuláciou, pri ktorej je vyvolané uvoľnenie väčšieho počtu vajíčok, došlo tiež k navýšeniu počtu corpus lutea.

Stručne povedané dochádza k zlepšeniu plodnosti ako navýšením počtu corpus lutea pri vyvolanej superovulácii, tak zväčšením výšky výstelky vo vajcovodoch.

Dáta tejto štúdie teda jasne dokázala, že pitie magnetizovanej vody ešte viac zvyšuje šance na otehotnenie.

Zdroj: Hafizi, L. et al. (2014) Effects of magnetized water on ovary, pre-implantation stage endometrial and fallopian tube epithelial cells in mice. Iranian Journal of Reproductive Medicine. 12 (4), 243–248.

Účinky magnetizovanej vody na plodnosť a výšku buniek epitelu v preimplantačnej fáze / Effects of magnetized water on fertility and height of epithelial cells in pre-implantation stage
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4071628/

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.


Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás
.

Súvisiace diagnóza: Magnetizácia vody

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)