Vypadávanie vlasov a ich opätovný rast

Editor: | 6. decembra 2018

Vypadávanie vlasov a ich opätovný rast pôsobením nízkofrekvenčnej pulznej magnetoterapie hodnotila štúdia, ktorej sa zúčastnilo 93 dobrovoľníkov. Výsledky boli publikované v časopise Advances in Therapy.

Táto dvojito zaslepená randomizovaná placebom kontrolovaná štúdia u zdravých mužských a ženských dobrovoľníkov testovala biologický vplyv na vypadávanie vlasov a ich opätovný rast vplyvom pulzového elektromagnetického poľa v kombinácii s esenciálnymi olejmi podávanými podľa pravidelného liečebného režimu počas 26 týždňov.

Oproti placebo skupine vykázala liečená skupina pokles vypadávania vlasov u 83% dobrovoľníkov a zároveň došlo u 53% pacientov k nárastu vlasov o viac ako 20%. Táto kombinovaná terapia nevykazovala žiadne vedľajšie účinky ani nežiaduce reakcie.

Histologické vyšetrenia korelovali so závermi klinickej štúdie. Paralelné imunohistochemické vyšetrenia ukázali zvýšenie indexu proliferácie. Zistilo sa, že keď sa zvýši expresia Ki67 (ukazovateľ bunkovej proliferácie), tak sú mitózy sotva viditeľné v histologickom vyšetrení. Za dôvod tohto javu je považované elektrofyziologické pôsobenie na vlasovú folikulu, teda pôsobenie pulznej magnetoterapie v kombinácii s esenciálnymi olejmi, teda masáž hlavy trikrát týždenne s E2F7 olejom nasledovaná 30-minútovou pulznou magnetoterapiou.

Výsledky tejto štúdie teda demonštrujú schopnosť pulznej magnetoterapie zastaviť vypadávanie vlasov a zároveň potvrdzujú pozitívny biologický vplyv pulzových magnetických polí na ich opätovný rast.

Zdroj: Bureau, J., Ginouves, P., Guilbaud, J., & Roux, M. (2003). Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia. Advances In Therapy, 20(4), 220-229 10p.

Esenciálne oleje a nízkointenzívne elektromagnetické pulzy pri liečbe androgén-dependentnej alopécie / Essential oils and low-intensity electromagnetic pulses in the treatment of androgen-dependent alopecia

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14669818

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Alopécia (vypadávanie vlasov)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)