Zlepšenie sexuálnych funkcií

Editor: | 6. decembra 2018

Zlepšenie sexuálnych funkcií s využitím pulznej magnetoterapie bolo testované ruským lekárskym tímom I. I. Gorpinchenka (1995) u 105 mužov, ktorí sa potýkali so sexuálnymi poruchami.

Táto dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia skúmala vplyv slabých pulzových magnetických polí u mužov, ktorí trpeli rôznymi sexuálnymi poruchami, vrátane zníženej erekcie a predčasnej ejakulácie. Boli použité tri rôzne magnetické stimulátory – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1.

Všetci pacienti nosili jedno z troch zariadení počas 3 týždňov. Výsledky ukázali úplné obnovenie sexuálnej funkcie u 38% pacientov v skupine s Biopotenzorem, u 31% v skupine s prístrojom Eros a u 36% v skupine s prístrojom Bioskan-1. V placebo skupine naopak došlo k úplnému obnoveniu sexuálnych funkcií iba u 15% v skupine.

Zároveň výrazné zlepšenie sexuálnych funkcií bolo pozorované u 42% pacientov v skupine s Biopotenzorem, u 39% v skupine s prístrojom Eros a u 47% v skupine s prístrojom Bioskan-1. Na druhej strane len u 18% pacientov s placebom bolo zaznamenané porovnateľné zlepšenie.

Z výsledkov štúdie možno teda ľahko odvodiť, že pulzná magnetoterapia ponúka o tretinu vyššiu šancu na obnovenie sexuálnych funkcií a zároveň ponúka zlepšenie takmer každému druhému pacientovi trpiacemu sexuálnou poruchou.

Zdroj: Gorpinchenko, I. I. (1995). Použitie magnetických zariadení pri liečbe sexuálnych porúch u mužov, Lik Sprava (3-4), s. 95–97.

Použitie magnetických zariadení pri liečbe sexuálnych porúch u mužov / Использование магнитных устройств в лечении сексуальных расстройств у мужчин

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8819933

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako najskôr to bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Sexuálna dysfunkcia u mužov (poruchy erekcie)

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)