Zmeny hladiny glykovaného hemoglobínu po podávaní magnetizovanej vody

Editor: | 6. decembra 2018

Zmena hladiny cukru v krvi po 16 týždennom podávaní magnetizovanej vody na zvieracom modeli bola porovnávaná vedeckým tímom H. Leeho (2009). Pokúšali sa potvrdiť či vyvrátiť špekulácie o terapeutických účinkoch fyzikálne upravovanej základnej látky potrebnej pre život – vody.

Voda mení svoje fyzikálne vlastnosti, pokiaľ je vystavená pulzovému elektromagnetickému poľu. Na takto upravenú vodu je používaný termín „magnetizovaná voda“ .

Magnetická voda sa využíva už od 30. rokov minulého storočia. Nie je však zatiaľ úplne rozšírená, keďže jej účinnosť stále nie je úplne vysvetlená. Niektorí odborníci už hlásili terapeutický efekt na ľudské telo, predovšetkým na tráviacu, nervovú a močovú sústavu.

Táto štúdia po dobu 16 týždňov skúmala účinky magnetizovanej vody na základe porovnania s kontrolnou skupinou. Od 10. týždňa sa objavili výrazné rozdiely v koncentrácii cukru v krvi.

Po dokončení experimentu sa v odobratej krvi analyzoval glykovaný hemoglobín (HbA1c). Hodnota HbA1c odráža hodnoty glykémie v časovom období 4-6 týždňov.

U skupiny, ktorej bola podávaná magnetizovaná voda, bola glukóza naviazaná len k 9,7% hemoglobínu, kdežto u kontrolnej skupiny bol tento cukor naviazaný až k 12,4% hemoglobínu.

Magnetizovaná voda v tejto štúdii teda vykázala anti-hyperglykemický efekt..

Výsledky tak ukazujú na zaujímavý terapeutický účinok magnetickej vody pri regulácii krvnej homeostázy glukózy.

Zdroj: Lee, H. et al. (2009) Four months of magnetized water supplementation improves glycemic control in CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) mice. Annals Of Nutrition And Metabolism. 55405.

Štyri mesiace suplementácie magnetizovanou vodou zlepšuje kontrolu glykémie u myší typu CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) / Four months of magnetized water supplementation improves glycemic control in CB57BK/KSJ-DB/+(DB/+) mice
 
http://www.karger.com/Article/Pdf/248297

Kontaktujte nás pomocou nižšie uvedeného formulára a overte si sami liečebný efekt patentovanej 3D pulznej magnetoterapie Biomag.

Naši poradcovia sa s Vami spoja, ako to najskôr bude možné, a navrhnú ideálne riešenie priamo pre Vás.

Súvisiace diagnóza: Magnetizácia vody

Zistite viac o magnetoterapiu: Princíp pulznej magnetoterapie (PEMF)